Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
2016 m. VSD ir PSD tarifai2
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2018 - 2020 m. [5 d.d.]1
Dienpinigių skaičiuoklė 2018 (Lietuvoje ir užsienyje)1
Ilgalaikio turto apskaitos kortelė1
Transporto priemonės teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas nuomos sutartis1
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Įsakymas dėl komisijos sudarymo [pavyzdys]3
Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo (nuo 2017-07-01)3
Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo3
Viešojo pirkimo komisijos vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, protokolas (VPKt-1)2
Įsakymas atleisti nuo darbo valstybinėms (visuomeninėms) pareigoms atlikti2