Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Automobilio panaudos sutartis (Eur)6
Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas (FR0508)4
Susitarimas dėl sutarties nutraukimo4
Konsorciumo steigimo sutartis4
Pinigų priėmimo kvitas (A5 ir A4 formatas)3
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)4
Komiso sutartis2
Pardavimo PVM tikslinimas dėl beviltiškų skolų (Eur)2
Teisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimo dokumentas (ZP - 17/2004)2
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 30 darbuotojų)2