Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [5 d.d.]4
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2016 m.3
2016 m. VSD ir PSD tarifai3
Kasos išlaidų orderis (Eur)2
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)2
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Siuntimo dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo pavyzdinė forma (2 priedas)2
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)2
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų akto pavyzdinė forma (1 priedas)2
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų akto pavyzdinė forma (1 priedas)2
Pinigų priėmimo kvitas (A5 ir A4 formatas)1