Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2018 - 2020 m. [5 d.d.]3
2020 m. darbo laiko kalendorius2
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis [5 d.d.]1
Sąskaita faktūra [A5 formatas] (Eur)1
Ilgalaikio turto apskaitos kortelė1
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
PVM sąskaita faktūra [A5 formatas] (Eur)2
PVM sąskaita faktūra (Eur)2
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos)2
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos)2
Sąskaita faktūra [A5 formatas] (Eur)2