Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.7
Kasos knyga5
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)5
Didžiosios knygos sąskaita5
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2017 m. [5 d.d.]4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Balansas (žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (valstybės ir savivaldybės įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (neribotos civilinės atsakomybės įmonėms) [VAS-36]3
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos)3