Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.9
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2017 m. [5 d.d.]8
2017 m. darbo laiko kalendorius6
Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas5
Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Pažyma apie žemės ūkio subjekto praėjusių metų pajamas (2 priedas) (Eur)4
Buhalterinė pažyma klaidingų įrašų taisymui4
Prašymas išduoti archyvo pažymą [pavyzdys]4
Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus4
Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis4