Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)5
Atsiskaitymų su pirkėjais apskaitos ir pajamų nustatymo žiniaraštis5
2016 m. VSD ir PSD tarifai2
Panaudotų gaminiams pakuoti ir išleistų į rinką pakuočių apskaitos forma2
Akcininkų sprendimas1
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Prašymas dėl darbo laiko sutrumpinimo [pavyzdys]3
Valstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas) (Eur)2
2007 m. darbo laiko kalendorius2
Prašymas atleisti nuo nesumokėtų įmokų, delspinigių ir baudų (1 priedas)2
Prašymas dėl priėmimo į darbą ir atlyginimo mokėjimo [pavyzdys]2