Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Pavyzdinė darbo sutartis pagal naują DK (nuo 2017-07-01)17
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.11
Prašymas apmokėti kasmetines atostogas kartu su darbo užmokesčiu (nuo 2017-07-01)9
Prašymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo (nuo 2017-07-01)9
Prašymas dėl kasmentinių atsotogų (nuo 2017-07-01)6
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Nuotolinio darbo sutartis13
Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį forma (15 priedas) (Eur)12
Laikinojo darbo sutartis12
Darbo sutartis [su darbuotojo įsipareigojimais] (Eur)12
Darbo sutartis [su darbuotojo įsipareigojimais]12