Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)8
Pažyma apie darbą ir gautą darbo užmokestį4
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2016 m.3
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės2
Akcininko paskolos sutartis2
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Įsakymas dėl autorinių sutarčių pasirašymo6
Įsakymas dėl atsakingo už darbo sutarčių sudarymą ir registravimą asmens skyrimo [pavyzdys]6
Informacijos apie nuotolinės sutarties / ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą šablonas5
Susitarimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu [šablonas]4
Sutartis dėl darbuotojo konfidencialumo įsipareigojimų4