Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Avanso apyskaita (supaprastinta forma)10
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 30 darbuotojų)5
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 50 darbuotojų)5
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis [5 d.d.]4
Įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų [šablonas]3
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Sąskaita faktūra, kasos pajamų orderis, prekių priėmimo - perdavimo aktas5
Įsakymas dėl komandiruotės [šablonas]5
Dokumentų perdavimo aktas5
Įsakymas dėl komandiruotės [pavyzdys]5
Materialinių vertybių perdavimo–priėmimo aktas4