Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Asmeninis testamentas19
Vienintelio akcininko sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo12
Darbo užmokesčio skaičiuoklė (Eur)9
Aiškinamojo rašto pastabų lentelės (Eur)8
Balansas [VAS-2, 2 priedas]7
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Prašymas dėl medicinos prietaiso, priemonės, naudojamų veterinarijoje, aprobavimo pažymėjimo išdavimui14
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas (Eur)13
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas13
Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktas (3 priedas) (Eur)12
Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktas (2 priedas)12