Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Aiškinamojo rašto pastabų lentelės (Eur)8
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)6
Sutrumpintas Balansas_20166
Pelno (nuostolių) ataskaita_20166
Kasos pajamų orderis (Eur)5
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Prašymas grąžinti permoką (Eur)5
Prašymas grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397)5
Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (FR0781)5
Prašymas grąžinti permoką5
Prašymas grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (FR0428)5