Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Vidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.16
Trumpas Balansas_201612
Balansas_201610
Sutrumpintas Balansas_201610
Pelno (nuostolių) ataskaita_201610
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Balansas (valstybės ir savivaldybės įmonėms) [VAS-2]18
Balansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]18
Balansas (žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]18
Balansas [pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims] (2 priedas)13
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)12