Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2020 m.15
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma)8
DK svarbių momentų apžvalga (darbo sąlygų keitimas, prastova, dalinis darbas, DS vykdymo stabdymas, nuotolinis darbas)3
2020 m. darbo laiko kalendorius2
Darbo grafikas2
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)6
Darbo sutarties pasibaigimas naujajame Darbo kodekse3
Pažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį forma (15 priedas) (Eur)3
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)3
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.3