Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Materialinių vertybių perdavimo ir perėmimo aktas [pavyzdys] (Eur)1
Įsakymas dėl atskaitingų asmenų skyrimo [pavyzdys]1
Ilgalaikio turto apskaitos kortelė1
Įsakymas dėl darbuotojų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašo ir jų pavyzdžių patvirtinimo [pavyzdys]1
Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas1
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Vidinis prekių perdavimo aktas2
Savos gamybos ilgalaikio turto pajamavimo aktas2
Prekių priėmimo–perdavimo aktas2
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas2
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas (Eur)2