Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Valdybos nutarimas [pavyzdys] (Eur)7
Trumpas Balansas_20165
Sutrumpintas Balansas_20165
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas [pavyzdys] (Eur)4
Vidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Balansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (valstybės ir savivaldybės įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]4
Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas3
Vidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.3