Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Aiškinamojo rašto pastabų lentelės (Eur)7
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.5
Sutrumpintas Balansas_20165
Individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimo skaičiuoklė nuo 2017 m.4
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2017 m. [5 d.d.]4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Balansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]10
Balansas (valstybės ir savivaldybės įmonėms) [VAS-2]10
Balansas (žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]10
Balansas [pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims] (2 priedas)7
Balansas [viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms] (2 priedas)6