Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Sunaudoto kuro ataskaita (Eur)5
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)3
Automobilio panaudos sutartis (Eur)3
Bendrovės likvidavimo aktas2
Įsakymas dėl komisijos sudarymo [pavyzdys]2
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Pelno (nuostolių) ataskaita (žemės ūkio įmonėms) [VAS-3]4
Automobilio panaudos sutartis4
Balansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (valstybės ir savivaldybės įmonėms) [VAS-2]4
Balansas (žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]4