Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
2016 m. VSD ir PSD tarifai2
Skolų suderinimo aktas (Eur)1
Vidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017-2018 m.1
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2020 m. (nuo 2020-07-01)1
Pinigų priėmimo kvitas, Eur (A5 ir A4 formatas) (nuo 2019-05-14)1
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Bylų (dokumentų) perdavimo aktas (13 priedas)2
Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20122
Valstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20122
Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20122
Valstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20122