Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Pakuotės svėrimo akto forma7
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma)4
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2020 m. (nuo 2020-07-01)4
Kasos išlaidų orderis, Eur (KIO)3
Pajamų natūra pripažinimas3
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Pajamų natūra pripažinimas10
Valstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas)4
Valstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas)4
Naudojimosi automobiliu pajamų natūra skaičiuoklė (Eur)4
Naudojimosi automobiliu pajamų natūra skaičiuoklė4