Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.6
Vidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.5
Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas5
2016 m. VSD ir PSD tarifai4
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Balansas (valstybės ir savivaldybės įmonėms) [VAS-2]10
Balansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]10
Balansas (žemės ūkio įmonėms) [VAS-2]10
Prašymas dėl kasmetinių atostogų [šablonas]8
Prašymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo [pavyzdys]8