Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.7
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.5
Asmenų, tiesiogiai valdančių akcijas, sąrašas (1 priedas) (Eur)4
Akcininko paskolos sutartis4
Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Įsakymas dėl papeikimo [pavyzdys]13
Darbo sutarčių rūšys naujajame Darbo kodekse11
Atsisakymo susipažinti su drausminės nuobaudos skyrimu aktas [pavyzdys]11
Darbo sutarties vykdymas pagal naująjį Darbo kodeksą11
Darbo sutarties pasibaigimas naujajame Darbo kodekse11