Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2020 m. (nuo 2020-07-01)12
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2018 - 2020 m. [5 d.d.]4
Paslaugų teikimo sutartis3
Palūkanų apskaičiavimo skaičiuoklė 2016 m.2
Sunaudoto kuro ataskaita (Eur)2
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)8
Vairuojančio nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija6
Pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas forma (7 priedas)5
Pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas forma (7 priedas) (Eur)5
Įsakymas dėl darbo apmokėjimo padidinus darbų mastą5