Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2016 m.4
Laisvos formos darbo sutarties šablonas3
Avanso apyskaita (rekomenduotina forma) (Eur)3
Prašymas dėl kasmetinių atostogų [pavyzdys]3
Darbo grafikas3
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Įsakymas dėl materialinės pašalpos skyrimo (Eur)5
Įsakymas dėl materialinės pašalpos skyrimo5
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo [pavyzdys]4
Įsakymas dėl kūrybinių atostogų suteikimo4
Įsakymas dėl įmonėje už euro įvedimą atsakingų asmenų supažindinimo su jų veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais4