Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.6
Sunaudoto kuro ataskaita (Eur)5
Įsakymas dėl tarnybinės komandiruotės5
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.4
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 30 darbuotojų)4
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)4
Prašymas išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą (FR0319)3
Pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus2
Individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimo skaičiuoklė2
Buhalterinė pažyma koreguojantiems, baigiamiesiems ir papildomiems įrašams2