Dokumentų atnaujinimai


Dokumentų reitingai

Dažniausiai peržiūrimi dokumentai Peržiūrėta
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2019 m.4
Asmens sąskaita (D-1)3
Darbo užmokesčio žiniaraštis 2018 m.3
2016 m. VSD ir PSD tarifai2
Kasos išlaidų orderis2
Dažniausiai ieškoti dokumentai Ieškota
Darbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)2
Mokėjimo prašymas gauti subsidiją darbo užmokesčiui (2 priedas) (Eur)1
Senojo sąskaitų plano sąskaitų likučių perkėlimo į privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas žiniaraščio formos pavyzdys (2 priedas)1
Įsakymas dėl darbo užmokesčio padidinimo (nuo 2017-07-01)1
Įsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [šablonas]1