Darbo santykiai


Data Pavadinimas Kaina Lt Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconPažymėjimas dėl mokslinio darbo stažo mokslininkų valstybinei pensijai gauti nustatymo (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconVisiškos materialinės atsakomybės sutartis10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconAnketa10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutartis dėl darbuotojų kolektyvo (brigados) visiškos materialinės atsakomybės10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 Prašymas skirti tėvystės pašalpą10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconNeišmokėto darbo užmokesčio suvestinė10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo rinkos profesinio mokymo sutartis (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokymo sutartis (2 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutartis (3 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojo kvalifikacijos kėlimo apskaitos lapas10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 icon2008 m. darbo laiko kalendorius10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 Pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (84 - 91 m.)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 Pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (nuo 91 m.)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmens kortelė10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmens sąskaita (D-1)25,00Lt7,24Eur LT
2012-04-17 iconDarbo grafikas25,00Lt7,24Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės duomenų kortelė (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie įmonėje dirbančius ekspertizės vadovus, turinčius žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus (2 prie...10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo mokymo sutartis (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo praktinio mokymo sutartis (2 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška formaliajam ir neformaliajam ūkininkų tęstiniam profesiniam mokymui vykdyti (3 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti ligos pašalpą10,00Lt2,90Eur LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti motinystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sutarčių registracijos žurnalas10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzamino laikymo (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo dublikato išdavimo (2 priedas)...10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikos pareiškėjo duomenų kortelė (2 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžsienio valstybės pareiškėjo duomenų kortelė (3 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma dėl pareiškėjo struktūroje dirbančių vadovų (4 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškėjo atliktų darbų (paslaugų) statiniuose sąrašas (5 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPretendento anketa10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sutartis10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconNemokamų viešųjų darbų atlikimo žiniaraštis (3 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbo užmokestį10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconApskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų p...10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (2 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelė10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolas (5 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokinio praktinio mokymo sutartis (4 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų kvalifikacijos tobulinimo apskaitos lapas (5 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2014-01-31 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [6 d.d.]40,00Lt11,58Eur LT
2012-04-17 iconDarbo ginčų komisijos posėdžio protokolas10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 Prašymo įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Juridinių asmenų registrą (JAR-3)10,00Lt2,90Eur LT
2013-01-29 iconPažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą dirbti darbuotoją10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą įstaigoje (įmonėje) (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2014-01-31 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [5 d.d.]40,00Lt11,58Eur LT
2012-04-17 iconSocialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo priedai10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 icon2007 m. darbo laiko kalendorius10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesijos veiklos sričių, kompetencijų, mokymo tikslų forma (5 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDalyko programos forma (6 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo programos forma (7 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą ir gautą darbo užmokestį10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą10,00Lt2,90Eur LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)40,00Lt11,58Eur LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)40,00Lt11,58Eur LT
2012-04-17 icon2009 m. darbo laiko kalendorius10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesinio mokymo sutartis (1 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokymo sutarties forma (2 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutarties forma (3 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo tarp darbdavio ir mokinio sutarties forma (4 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma (5 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma (8 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (11 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (13 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (14 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma (29 priedas)10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 icon2010 m. darbo laiko kalendorius10,00Lt2,90Eur LT
2012-04-17 icon2011 m. darbo laiko kalendorius10,00Lt2,90Eur LT
2013-10-08 iconLaikinojo darbo sutartis40,00Lt11,58Eur LT
2013-10-08 Pranešimas apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (14-SD)10,00Lt2,90Eur LT
2013-11-21 iconDarbo sutartis su bendrovės vadovu40,00Lt11,58Eur LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis10,00Lt2,90Eur LT
2014-02-14 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo25,00Lt7,24Eur LT
2014-08-08 iconPranešimas apie įdarbintą vaiką25,00Lt7,24Eur LT
2014-08-08 iconPranešimas apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą25,00Lt7,24Eur LT