Darbo santykiai


Data Pavadinimas Kaina Eur Kaina Lt Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconPažymėjimas dėl mokslinio darbo stažo mokslininkų valstybinei pensijai gauti nustatymo (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconVisiškos materialinės atsakomybės sutartis2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconAnketa2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconSutartis dėl darbuotojų kolektyvo (brigados) visiškos materialinės atsakomybės2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 Prašymas skirti tėvystės pašalpą2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconNeišmokėto darbo užmokesčio suvestinė2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbo rinkos profesinio mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconMokymo sutartis (2 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutartis (3 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbuotojo kvalifikacijos kėlimo apskaitos lapas2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 icon2008 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 Pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (84 - 91 m.)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 Pažyma apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (nuo 91 m.)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconAsmens kortelė2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconAsmens sąskaita (D-1)7,24Eur25,00Lt LT
2016-05-17 iconDarbo grafikas7,24Eur25,00Lt LT
2012-04-17 iconĮmonės duomenų kortelė (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPažyma apie įmonėje dirbančius ekspertizės vadovus, turinčius žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus (2 prie...2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo praktinio mokymo sutartis (2 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconParaiška formaliajam ir neformaliajam ūkininkų tęstiniam profesiniam mokymui vykdyti (3 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti ligos pašalpą2,90Eur10,01Lt LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti motinystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbo sutarčių registracijos žurnalas2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzamino laikymo (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo dublikato išdavimo (2 priedas)...2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikos pareiškėjo duomenų kortelė (2 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconUžsienio valstybės pareiškėjo duomenų kortelė (3 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPažyma dėl pareiškėjo struktūroje dirbančių vadovų (4 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPareiškėjo atliktų darbų (paslaugų) statiniuose sąrašas (5 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPretendento anketa2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbo sutartis2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconNemokamų viešųjų darbų atlikimo žiniaraštis (3 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbo užmokestį2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconApskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų p...2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (2 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelė2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolas (5 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconMokinio praktinio mokymo sutartis (4 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconĮmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų kvalifikacijos tobulinimo apskaitos lapas (5 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2015-02-11 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [6 d.d.]11,58Eur39,98Lt LT
2012-04-17 iconDarbo ginčų komisijos posėdžio protokolas2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 Prašymo įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Juridinių asmenų registrą (JAR-3)2,90Eur10,01Lt LT
2013-01-29 iconPažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPranešimas apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą dirbti darbuotoją2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą įstaigoje (įmonėje) (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2015-02-11 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [5 d.d.]11,58Eur39,98Lt LT
2012-04-17 iconSocialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo priedai2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 icon2007 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconProfesijos veiklos sričių, kompetencijų, mokymo tikslų forma (5 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDalyko programos forma (6 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo programos forma (7 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą ir gautą darbo užmokestį2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą2,90Eur10,01Lt LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)11,58Eur39,98Lt LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)11,58Eur39,98Lt LT
2012-04-17 icon2009 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconProfesinio mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconMokymo sutarties forma (2 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutarties forma (3 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo tarp darbdavio ir mokinio sutarties forma (4 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPrašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma (5 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma (8 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconDarbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (11 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconTipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (13 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconTipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (14 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 iconPažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma (29 priedas)2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 icon2010 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur10,01Lt LT
2012-04-17 icon2011 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur10,01Lt LT
2013-10-08 iconLaikinojo darbo sutartis11,58Eur39,98Lt LT
2013-10-08 Pranešimas apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (14-SD)2,90Eur10,01Lt LT
2013-11-21 iconDarbo sutartis su bendrovės vadovu11,58Eur39,98Lt LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis2,90Eur10,01Lt LT
2014-02-14 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo7,24Eur25,00Lt LT
2014-08-08 iconPranešimas apie įdarbintą vaiką7,24Eur25,00Lt LT
2014-08-08 iconPranešimas apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą7,24Eur25,00Lt LT
2015-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 50 darbuotojų)11,58Eur39,98Lt LT
2015-01-07 iconApskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų p...2,90Eur10,01Lt LT
2015-01-07 iconPažyma apie darbo užmokestį (Eur)2,90Eur10,01Lt LT
2015-01-07 iconPažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (Eur)2,90Eur10,01Lt LT
2015-02-09 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 30 darbuotojų)8,69Eur30,00Lt LT
2016-02-22 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [5 d.d.]10,00Eur34,53Lt LT
2016-01-08 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [6 d.d.]10,00Eur34,53Lt LT
2016-01-04 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis 2016 m.10,00Eur34,53Lt LT
2017-02-08 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.10,00Eur34,53Lt LT
2017-01-02 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2017 m. [5 d.d.]10,00Eur34,53Lt LT
2017-01-02 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2017 m. [6 d.d.]10,00Eur34,53Lt LT