Darbo sauga


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2019-03-25 iconDarbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalas (2 priedas)2,90Eur LT
2019-03-25 iconPranešimas apie su asbestu susijusią veiklą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo aplinkos kenksmingi ir pavojingi veiksniai (1 priedas)2,90Eur LT
2019-03-25 iconDarbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė (7 priedas)2,90Eur LT
2019-03-25 iconNelaimingo atsitikimo darbe aktas (Forma N-1, 2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl nelaimingo atsitikimo (lengvo, sunkaus, mirtino) ugdymo procese (1 priedas, U forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie nelaimingo atsitikimo padarinius nukentėjusiajam ugdymo įstaigoje (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMoksleivių nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas (4 priedas)2,90Eur LT
2019-03-25 iconVisuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalas (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAktas-leidimas statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPaskyra-leidimas atlikti darbus pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšankstinis pranešimas apie statybos pradžią (3 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconFizinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, forma (2 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconIšrašas iš potencialiai pavojingo įrenginio techninių dokumentų2,90Eur LT
2019-04-05 iconJuridinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų ...2,90Eur LT
2019-03-25 iconProfesinės rizikos įvertinimo kortelė (2 priedas)2,90Eur LT
2019-03-29 iconĮpareigojimas pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus (4 priedas)2,90Eur LT
2019-03-29 iconNelaimingo atsitikimo pakeliui aktas (Forma N-2, 4 priedas)2,90Eur LT
2019-03-29 iconPranešimas apie įvykį darbe (1 priedas)2,90Eur LT
2019-03-29 iconPažyma apie pakenkimo sveikatai sunkumą (3 priedas)2,90Eur LT
2019-03-29 iconĮvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas (5 pri...2,90Eur LT