Kompensacijos


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti (1 priedas)2,90Eur LT
2012-08-28 iconPrašymas grąžinti kompensacinį atlyginimą2,90Eur LT
2012-08-28 iconPranešimas apie parduotas tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimo ir apdraustiesiems suteiktų paslaugų išlaidų apmokėjimo sutar...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos forma (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma dėl apmokėjimo teritorinei ligonių kasai (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokėjimo paraiškos7,24Eur LT
2012-04-17 iconTiekėjų (lėšų gavėjų), siūlomų įtraukti į VBAMS tiekėjų sąrašą, duomenys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (administracinėje / baudžiamojoje / civilinėje byloje)...2,90Eur LT
2012-04-17 Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaug...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį išmokoms grūdų pardavėjams išmokėti už parduotus 2002 metų derliaus I klasės kviečius2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl socialinės įmonės statuso suteikimo (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbuotojų skaičių (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą bei atleidimą iš darbo (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar būstą nuomojančių viename ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos už centralizuotai tiekiamą šilumą būstui šildyti apskaičiavimas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos būstui šildyti apskaičiavimas, šildymui naudojant kurą, kurio suvartojimas nustatomas apskaitos prietaisu kiekvie...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos būstui šildyti apskaičiavimas, šildymui naudojant kurą, kurio suvartojimas apskaitos prietaisu kiekvieną mėnesį n...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos už centralizuotai tiekiamą karštą vandenį apskaičiavimas (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos už centralizuotai tiekiamą karštą vandenį apskaičiavimas (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Mokėjimo prašymas transporto išlaidų subsidijai gauti (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Mokėjimo prašymas administracinių išlaidų subsidijai gauti (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Mokėjimo prašymas asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidų subsidijai gauti (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokėjimo prašymas avansui / tarpiniam mokėjimui / galutiniam mokėjimui gauti (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Užsienio valstybės asmens prašymas grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą (FR0601)2,90Eur LT
2012-04-17 Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą priedas (FR0601A)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl nedarbo draudimo išmokos perskaičiavimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas suteikti bedarbio statusą (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (FR0766)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įtraukti į papildomai rengiamą pažymą išmokoms gauti2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dėl ekonominio gyvybingumo nustatymo ir perspektyvų įvertinimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti E 104 LT formos pažymą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos savarankiškam uzimtumui remti forma (17 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo dėl kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo pagal bedarbių teritorinio judrumo priemonę forma (28 priedas)2,90Eur LT
2012-12-03 Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas (FR0611)2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconDarbo vietų steigimo sutarties forma (20 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconMokėjimo prašymas gauti subsidiją darbo užmokesčiui (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiška valstybės pagalbai gauti (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiškos savarankiškam užimtumui remti forma (17 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiškos subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti forma (16 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė (...7,24Eur LT
2015-01-08 iconParduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė (...2,90Eur LT
2015-01-08 iconParduodamos valstybinės ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės vertės priedas dėl inžinerinių statinių (10 priedas) (Eur)...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie gaunamas pajamas (4 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį b...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas forma (10 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį bei nu...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo rotacijai įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį forma (12 priedas) (...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlik...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPlanuojamos veiklos aprašymo forma (19 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconSavarankiško užimtumo rėmimo sutartis (21 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconValstybės išperkamos piliečių nuosavybės teise valdytos žemės ir miško vertė (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconValstybės parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės skl...2,90Eur LT
2015-01-08 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma (22 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma (18 priedas) (Eur)2,90Eur LT