Apskaitos procesai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconVertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutartis (Forma 3a)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutartis (Forma 4a)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių mainų sutartis (Forma 5a)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų (kvitų) išdavimo ir priėmimo paros ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmeninė sąskaita (bilietų, kvitų išdavimui) (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų kasos aparato kortelė (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų ir kvitų apyvartos kasoje ataskaita (9 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų priėmimo į kasą aktas (12 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconBuhalterinė pažyma2,90Eur LT
2012-04-17 iconBuhalterinė pažyma koreguojantiems, baigiamiesiems ir papildomiems įrašams2,90Eur LT
2012-04-17 iconBuhalterinė pažyma klaidingų įrašų taisymui2,90Eur LT
2012-04-17 iconAutotransporto priemonių likvidavimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconReprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSiunčiamųjų dokumentų registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconLaukinės augalijos išteklių (grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių) naudojimo ataskaita...2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo internetu s...2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (2...2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų (prekių) nurašymo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconBilietų apskaitos knyga (1priedas) (iki 2019-05-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbinė atskaitomybės lentelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconDidžiosios knygos sąskaita2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmenų, tiesiogiai valdančių akcijas, sąrašas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmenų, netiesiogiai valdančių akcijas, sąrašas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių sąskaita (1 priedas)2,90Eur LT
2014-09-01 iconOperacijų akcijomis registravimo žurnalas (2 priedas)2,90Eur LT
2014-09-01 iconAkcininkų registravimo žurnalas (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrivataus miško naudojimo ir tvarkymo statistinė ataskaita7,24Eur LT
2012-04-17 iconNereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažyma (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavi...7,24Eur LT
2012-04-17 iconPripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktas (3 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconBilietų (kvitų) knyga (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconReklaminės medžiagos priėmimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSpecialiųjų apskaitos dokumentų blankų išdavimo ir grąžinimo kortelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconIndų ir kito inventoriaus duženų nurašymo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconLaikinai gautos įrangos priėmimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconMažaverčių ir greitai susidėvinčių daiktų nurašymo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconDokumentų rekvizitų išdėstymo schema (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProtokolo formos pavyzdys (4 priedas)2,90Eur LT
2013-05-29 iconĮsakymo formos pavyzdys (9 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPotvarkio formos pavyzdys (10 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNutarimo formos pavyzdys (11 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSprendimo formos pavyzdys (12 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Nuostatų formos pavyzdys (13 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių išplatinimo ataskaita (kai vertybinių popierių prospektas buvo patvirtintas Komisijoje)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (2...2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSandėliavimo dokumentų registras2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAzartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į vy...2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų panaudojimo ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikoje pagaminto apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių išdavimo paraiška (FR0402)2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikoje pagamintų cigarečių ženklinimo banderolių išdavimo paraiška (FR0403)2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikoje pagaminto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių išdavimo paraiška (FR0404)2,90Eur LT
2012-04-17 iconImportuojamo apdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių išdavimo paraiška (FR0405)2,90Eur LT
2012-04-17 iconImportuojamų cigarečių ženklinimo banderolių išdavimo paraiška (FR0406)2,90Eur LT
2012-04-17 iconImportuojamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių išdavimo paraiška (FR0407)2,90Eur LT
2012-04-17 iconApdoroto tabako (išskyrus cigaretes) ženklinimo banderolių grąžinimo paraiška (FR0412)2,90Eur LT
2012-04-17 iconCigarečių ženklinimo banderolių grąžinimo paraiška (FR0413)2,90Eur LT
2012-04-17 iconEtilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių grąžinimo paraiška (FR0414)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDraudimo veiklos Lietuvos Respublikoje statistinė apyskaita7,24Eur LT
2012-04-17 iconKeleivių vežimo lapų blankų apskaitos knyga2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Išsami kredito įstaigų balanso statistinės ataskaitos PFI-01 forma2,90Eur LT
2012-04-17 iconGeriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinė statistinė ataskaita2,90Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių išplatinimo ataskaita (kai vertybinių popierių prospekto tvirtinimui Komisijoje buvo taikyta išimtis) (4 pr...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška patvirtinti prospektą (bazinį prospektą, vertybinių popierių raštą, registravimo dokumentą, santraukos raštą) (2 pried...2,90Eur LT
2012-04-17 iconNeatkuriamai prarastų dokumentų aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo internetu sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDokumentų perdavimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconBendrasis žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconGaunamųjų raštų registras (žurnalas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGriežtos atskaitomybės blankų apskaitos pajamų ir išlaidų knyga2,90Eur LT
2019-05-28 iconBilietų apskaitos knyga (nuo 2019-05-14)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinio sąskaitų plano sąskaitų likučių perkėlimo pagal privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas žiniaraščio forma (1 p...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinio sąskaitų plano sąskaitų likučių perkėlimo pagal privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas žiniaraščio forma (2 p...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinio sąskaitų plano sąskaitų likučių grupavimo pagal privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas žiniaraščio formos pav...2,90Eur LT
2012-04-17 iconSenojo sąskaitų plano sąskaitų likučių perkėlimo į privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas žiniaraščio formos pavyzdys (2...2,90Eur LT
2012-04-17 iconLikučių pokyčio dėl pagal VSAFAS reikalavimus atliktų veiksmų žiniaraščio formos pavyzdys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrivalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitų pradinių likučių žiniaraščio formos pavyzdys (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrivalomojo bendrojo sąskaitų plano registravimo sąskaitų detaliojo žiniaraščio formos pavyzdys (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮmonių, įstaigų ir organizacijų statistinė anketa Ū-01 vienkartinė2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų (kvitų) knyga (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų atrinkimo nurašyti aktas (16 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBilietų sunaikinimo aktas (17 priedas)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAsmenų, netiesiogiai valdančių akcijas, sąrašas (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAsmenų, tiesiogiai valdančių akcijas, sąrašas (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (4 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (4 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (5 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (5 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (2...2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (2...2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (3 priedas)...2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtaskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (3 priedas)...2,90Eur LT
2015-01-07 iconAutotransporto priemonių likvidavimo aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconBilietų (kvitų) knyga (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconBilietų (kvitų) knyga (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconBilietų panaudojimo ataskaita (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconLaikinai gautos įrangos priėmimo aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconPripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavi...7,24Eur LT
2015-01-07 iconPripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktas (3 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconReklaminės medžiagos priėmimo aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconReprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconSandėliavimo dokumentų registras (Eur)2,90Eur LT
2015-08-12 icon2016 m. pavyzdinio sąskaitų plano palyginimas2,90Eur LT