Inventorizacija


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais debitoriais ir kreditoriais inventorizacijos aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconInventorizacijos etiketė2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių, medžiagų, taros ir prekybos inventorizacijos rezultatų lyginamasis žiniaraštis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsargų kelyje inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2017-07-10 iconIlgalaikio turto inventorizacijos rezultatų lyginamasis žiniaraštis7,24Eur LT
2017-07-10 iconIlgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas [suma]7,24Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais debitoriais ir kreditoriais inventorizacijos aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtsargų inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas [kiekis]7,24Eur LT
2017-07-10 iconIlgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas [kiekis, kaina, suma]7,24Eur LT
2017-07-10 iconSutikrinimo žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconSunaudotų gamyboje medžiagų nurašymo aktas2,90Eur LT
2015-01-07 iconDėl žemės ūkio bendrovės produktyviųjų gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d...2,90Eur LT
2015-01-07 iconIlgalaikio nematerialiojo turto inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconIlgalaikio turto inventorizacinis aprašas (pagal jo buvimo vietą) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconĮmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconPiniginių lėšų inventorizacijos aprašas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconSkolų įmonei (debitorių) inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconSpecialiųjų apskaitos dokumentų ir kitų spaustuvėje numeruotų apskaitos dokumentų blankų inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconŽemės ūkio bendrovės trumpalaikio turto įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d. būklę aprašas (2 forma) (Eur)2,90Eur LT