Inventorizacija


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2017-07-10 iconIlgalaikio turto inventorizacijos rezultatų lyginamasis žiniaraštis7,24Eur LT
2017-07-10 iconIlgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas [suma]7,24Eur LT
2017-07-10 iconIlgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas [kiekis, kaina, suma]7,24Eur LT
2017-07-10 iconSutikrinimo žiniaraštis7,24Eur LT
2015-01-07 iconIlgalaikio nematerialiojo turto inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconIlgalaikio turto inventorizacinis aprašas (pagal jo buvimo vietą) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconPiniginių lėšų inventorizacijos aprašas (Eur)2,90Eur LT