Prekybiniai sandoriai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconAtliktų darbų aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkimo–pardavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžpajamavimo orderis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkimo–pardavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconGarantijos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconTiekimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮkeitimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkimo–pardavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconKomiso sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconDidmeninio pirkimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių priėmimo–perdavimo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtliktų statybos darbų aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconSąskaitos faktūros šablonas [A4]7,24Eur LT
2012-04-17 iconVisuomenei naudingų darbų atlikimo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDistribucijos [paskirstymo] sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconEtilo alkoholio įsigijimo sveikatinimo reikmėms be akcizų paraiška2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekon...2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų su nurodytomis kainomis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudin...2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų kainą, protokolas (VPKt-3)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie pirkimą (1 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšankstinis informacinis skelbimas (2 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie viešojo pirkimo sutarties sudarymą (3 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie pirkimą (komunaliniam sektoriui) (4 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconReguliarusis išankstinis informacinis skelbimas (komunaliniam sektoriui) (be kvietimo varžytis dėl pirkimo sutarties) (5 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconReguliarusis išankstinis informacinis skelbimas (komunaliniam sektoriui) (su kvietimu varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo) ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie viešojo pirkimo sutarties sudarymą (komunaliniam sektoriui) (7 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie projekto konkursą (10 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProjekto konkurso rezultatai (11 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių (paslaugų) tiekėjo ir pirkėjo susitarimas dėl pirkėjo teisės įforminti prekių (paslaugų) tiekimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconGaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮvežtinų apdoroti prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšvežtinų apdoroti prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšvežtinų ir ES valstybėje laikinai naudojamų paslaugoms teikti prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconNe ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui į kitą ES valstybę išvežamų prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconNaudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pirkimo (priėmimo), pardavimo ir PVM skaičiavimo nuo mar...7,24Eur LT
2012-04-17 iconKvalifikacijos deklaracijos forma (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDebetinis dokumentas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių grąžinimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconEtilo alkoholio įsigijimo sveikatinimo reikmėms be akcizų paraiška2,90Eur LT
2013-10-31 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas (prekės tiekiamos taikant 0 proc. PVM tarifą)7,24Eur LT
2019-04-16 iconPVM sąskaita faktūra (Eur)2,90Eur LT
2015-01-20 iconSąskaita faktūra (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconDarbo sąnaudų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconDarbų kiekių žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconDetalusis resursų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconĮrenginių poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconMechanizmų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconMedžiagų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-2) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-4) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiška dėl dalyvavimo viešame konkurse (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPirkėjo grąžinamų prekių aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPirkėjo nupirktos prekės saugojimo susitarimas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPretenzija dėl trūkstamų apmokėtų prekių vertės kompensavimo (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconProjekto konkurso procedūrų ataskaita (A-5) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconRankpinigių sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconSutartis dėl valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconValstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertini...2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-1) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-3) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešųjų pirkimų ataskaita (A-6) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešųjų pirkimų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-7) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconĮvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita (A-8) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas (Eur)7,24Eur LT
2019-04-16 iconPVM sąskaita faktūra [A5 formatas] (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconKreditinė PVM sąskaita faktūra (Eur)7,24Eur LT
2019-04-16 iconSąskaita faktūra [A5 formatas] (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconInvoice template a4 (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconInvoice template a5 (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconVAT invoice template (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconVAT invoice template a5 (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconSąskaita faktūra, kasos pajamų orderis, prekių priėmimo - perdavimo aktas5,79Eur LT