Siunčiamieji dokumentai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconIšduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮgaliojimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSuteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaita [metinė] (R-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSuteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaita [ketvirtinė] (R-04)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPerdavimo akto formos pavyzdys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos formos pavyzdys (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas / pakeitimas (FR0791B)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPajamų ir išmokėtų laimėjimų pagal lošimų rūšis ataskaita (2 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconLošimų automatų skaitiklių parodymų ir laimėjimų fondo ataskaita (3 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconAzartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į VV...7,24Eur LT
2012-04-17 iconAlkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimas (Forma Nr. 1)2,90Eur LT
2012-04-17 Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų papildymą / pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKelionių agentūros informacija apie sudarytus rašytinius susitarimus su kelionės organizatoriumi ir (arba) keleivių vežimo įmon...2,90Eur LT
2012-04-17 Išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPriemonės įgyvendinimo ataskaita (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymas / pakeitimas (FR0791A)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Duomenys apie elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoją2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės duomenys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl asmens, siekiančio auditoriaus vardo, duomenų (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl auditoriaus duomenų pasikeitimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl audito įmonės duomenų pasikeitimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAuditoriaus kontrolieriaus pasižadėjimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconE 125 LT formos pažymų sąrašas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTLK išduotų E 125 LT formos pažymų registracijos žurnalas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTLK pateiktų apmokėti E 125 LT formos pažymų bendra sąskaitų suvestinė (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTLK pateiktų apmokėti E 125 LT formos pažymų už ASPĮ suteiktas paslaugas ES apdraustiesiems sąskaitų suvestinė (4 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDuomenys apie ES šalių apdraustiesiems E 106 formos pažymų pagrindu suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (5 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDuomenys apie ES šalių apdraustiesiems E 106 formos pažymų pagrindu išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos p...2,90Eur LT
2012-04-17 iconVLK išduotų E 125 LT formos pažymų registracijos žurnalas (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSuvestinis E 125 LT formos pažymų sąrašas (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVeiklos finansinės ataskaitos forma (23 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie asmens, teikiančio tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, statusą (teisinę formą) (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (2 priedas)2,90Eur LT
2013-07-22 iconPrašymas dėl asmens duomenų teikimo telefonu (1 priedas)2,90Eur LT
2013-07-22 iconPrašymas dėl kliento identifikavimo kodo anuliavimo (2 priedas)2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaita apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti iš SVV skatinimo fondo lėšų (naujai technikai ir įrengimams, vystant ...2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaitos apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis forma (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconNegyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiška dalyvauti žemės sklypo pardavimo aukcione (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiškos išmokoms iš Garantinio fondo gauti forma (Eur)2,90Eur LT