Kasa ir bankas


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconAtviras lapas priimti pinigams iš atsakingų asmenų už parduotus bilietus ir kvitus (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKeleiviams grąžintų pinigų išmokėjimo žiniaraštis (11 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPinigų gavimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos knyga7,24Eur LT
2012-04-17 iconGrynųjų pinigų skaičiavimo apyrašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconGrynųjų pinigų EKA skaičiavimo apyrašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconMokėjimų žiniaraštis7,24Eur LT
2019-05-14 iconPinigų išmokėjimo kvitas, Eur (A5 ir A4 formatas) (nuo 2019-05-14) 2,90Eur LT
2019-05-14 iconPinigų priėmimo ir/arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knyga (nuo 2019-05-14)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPinigų priėmimo ir/ar išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knyga (iki 2019-05-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos operacijų žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSpecialių lipdukų apskaitos žurnalas2,90Eur LT
2019-05-14 iconPinigų priėmimo kvitas, Eur (A5 ir A4 formatas) (nuo 2019-05-14)2,90Eur LT
2014-11-03 iconPrekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas2,90Eur LT
2015-01-05 iconKasos pajamų orderis, Eur (KPO)2,90Eur LT
2015-01-20 iconKasos išlaidų orderis, Eur (KIO)2,90Eur LT
2015-01-07 iconAtsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis7,24Eur LT
2015-01-07 iconAvanso apyskaita (rekomenduotina forma)7,24Eur LT
2017-09-12 iconAvanso apyskaita (supaprastinta forma)2,90Eur LT
2015-01-07 iconGrynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas2,90Eur LT
2015-01-09 iconPinigų priėmimo kvitas, Eur (A5 ir A4 formatas) (iki 2019-05-01)2,90Eur LT
2015-01-09 iconPinigų išmokėjimo kvitas, Eur (A5 ir A4 formatas) (iki 2019-05-01)2,90Eur LT
2017-07-10 iconKasos operacijų žurnalas2,90Eur LT