Atsargų apskaita


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2019-03-25 iconLengvojo automobilio kelionės lapas7,24Eur LT
2012-04-17 iconPrekių judėjimo žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconSavikainos apskaičiavimo lentelė Nr. 1 2,90Eur LT
2012-04-17 iconSavikainos apskaičiavimo lentelė Nr. 2 2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareikalavimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconBroko nustatymo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconDetalių, turinčių brangius metalus, surinkimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių kainos pakeitimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconApskaitos kortelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis2,90Eur LT
2012-04-17 iconVyno žaliavų priėmimo aktas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTalpos pasas (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGamybos (kupažavimo) aktas (4priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAlkoholio produktų perdavimo įmonėje važtaraštis (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPajamų–išlaidų žurnalas (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProdukcijos išeigos aktas (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTechnologinė kortelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconKalkuliacinė kortelė patiekalo parduodamajai vertei apskaičiuoti7,24Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų sandėlio apskaitos kortelė7,24Eur LT
2012-04-17 iconGamybos sąnaudų apskaitos žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconSavikainos apskaičiavimo lentelė Nr. 17,24Eur LT
2012-04-17 iconSavikainos apskaičiavimo lentelė Nr. 27,24Eur LT
2012-04-17 iconAtsargų apskaitos kortelė7,24Eur LT
2012-04-17 iconMaterialinių atsargų ir gatavos produkcijos apskaitos žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis (M-13)7,24Eur LT
2012-04-17 iconApyvartos žiniaraštis pagal sąskaitas už prekes ir medžiagas7,24Eur LT
2012-04-17 iconKrovininio automobilio kelionės lapas7,24Eur LT
2012-04-17 iconPagamintos produkcijos kalkuliacijos ataskaita7,24Eur LT
2012-04-17 iconPareikalavimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSandėliuojamų prekių registras2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas leisti įmonei taikyti atsargų įkainojimo metodą2,90Eur LT
2012-04-17 iconApvaliosios medienos priėmimo ir apskaitos žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconDegalų ir tepalų apskaitos žiniaraštis2,90Eur LT
2015-01-07 iconKROVINIO VAŽTARAŠTIS (ŠABLONAS) (Eur)7,24Eur LT
2019-03-25 iconSunaudoto kuro ataskaita (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconVidinis prekių perdavimo aktas (Eur)7,24Eur LT