Finansinės ataskaitos


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconKonsoliduotasis balansas (1 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita (2 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (3 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu, 4 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu, 5 priedas)_20127,24Eur LT
2019-04-03 iconPelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, Finansinės būklės ataskaita [už 2019 ir vėlesnius metus] (2 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconBalansas (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPelno (nuostolių) ataskaita (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2015-10-19 iconBalansas_20147,24Eur LT
2014-04-01 iconSutrumpintas balansas_20147,24Eur LT
2014-04-01 iconPelno (nuostolių) ataskaita_20127,24Eur LT
2014-04-01 iconSutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita_20127,24Eur LT
2013-01-07 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20127,24Eur LT
2014-04-27 iconPinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2014-04-27 iconPinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconAiškinamojo rašto pastabų lentelės (Lt)11,58Eur LT
2012-04-17 iconPelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, Balansas [už 2018 ir ankstesnius metus] (2 priedas)7,24Eur LT
2016-04-06 iconPelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, Veiklos rezultatų ataskaita [už 2018 ir ankstesnius metus] (3 priedas)7,24Eur LT
2014-05-26 iconBalansas (žemės ūkio įmonėms)_20147,24Eur LT
2014-05-26 iconBalansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms)_20147,24Eur LT
2014-05-26 iconPelno (nuostolių) ataskaita (žemės ūkio įmonėms)_20127,24Eur LT
2014-04-27 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (žemės ūkio ir kooperatinėms bendrovėms)_20137,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotasis balansas – lyginamoji lentelė_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita – lyginamoji lentelė_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconBalansas – lyginamoji lentelė [VAS-2]7,24Eur LT
2012-04-17 iconPelno (nuostolių) ataskaita – lyginamoji lentelė [VAS-3]7,24Eur LT
2012-04-17 iconBalansas – lyginamoji lentelė [VAS-2]7,24Eur LT
2012-04-17 iconPelno (nuostolių) ataskaita – lyginamoji lentelė [VAS-3]7,24Eur LT
2012-04-17 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Balansas_2006 (VAS-36, nebegalioja sudarant FA už 2013 ir vėlesnius metus)7,24Eur LT
2012-04-17 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Pelno (nuostolių) ataskaita_2006 (VAS-36, nebegalioja sudarant FA už 2013 ir v...7,24Eur LT
2012-04-17 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_2006 (VAS-36, nebegalioja sudarant FA už 20...7,24Eur LT
2012-04-17 iconBalansas viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms (2 priedas, nebegalioja nuo 2012 metų)7,24Eur LT
2012-04-17 iconVeiklos rezultatų ataskaita viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms (3 priedas, nebegalioja nuo 2013 metų)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita, sudaroma tiesioginiu būdu (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita, sudaroma netiesioginiu būdu (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2014-10-13 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Balansas_20147,24Eur LT
2013-01-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita _20137,24Eur LT
2014-05-26 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2014-05-26 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2019-03-26 iconŪkio balanso forma (neįregistravę ūkininko ūkio)7,24Eur LT
2019-03-26 iconŪkio pelno (nuostolių) ataskaita (neįregistravę ūkininko ūkio)7,24Eur LT
2019-03-26 iconŪkio pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu (neįregistravę ūkininko ūkio)7,24Eur LT
2019-03-26 iconŪkio pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu (neįregistravę ūkininko ūkio)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu būdu) (žemės ūkio įmonėms)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita (sudaroma netiesioginiu būdu) (žemės ūkio įmonėms)7,24Eur LT
2012-04-17 Pinigų finansinės institucijos balanso sumažintos statistinės ataskaitos PFI-03 forma2,90Eur LT
2013-01-08 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (išskyrus TŪB ir KŪB)_20127,24Eur LT
2015-01-07 iconAiškinamojo rašto pastabų lentelės (Eur)11,58Eur LT
2016-02-08 iconBalansas_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconSutrumpintas Balansas_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconTrumpas Balansas_2016 (labai mažų įmonių)2,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotasis Balansas_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconMB Balansas_2016 (taikančių 38 VAS)2,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Balansas_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconPelno (nuostolių) ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconTrumpa Pelno (nuostolių) ataskaita_2016 (labai mažų įmonių)2,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Pelno (nuostolių) ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconMB Pelno (nuostolių) ataskaita_2016 (taikančių 38 VAS)2,90Eur LT
2016-02-08 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita _20162,90Eur LT
2016-02-08 iconPinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconPinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2019-04-03 iconPelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, Veiklos rezultatų ataskaita [už 2019 ir vėlesnius metus] (3 priedas)7,24Eur LT