Aplinkos tarša


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconTeršalų išsiskyrimo šaltiniai (2 priedas 1 lentelė )2,90Eur LT
2012-04-17 iconStacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys (2 priedas 2.1 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAplinkos oro teršalų valymo įrenginiai (2 priedas 3 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮ aplinkos orą išmetami teršalai, jų išvalymas (nukenksminimas) (2 priedas 4 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų paskirstymo balansas (2 priedas 5 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTarša į aplinkos orą (2 priedas 2.2 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2019-05-21 iconPakuotės svėrimo akto forma2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos forma (1 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconGautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų pasiskirstymą organizac...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDuomenys apie pakartotinai naudojamas pakuotes2,90Eur LT
2012-04-17 iconStacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolės grafikas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconŪkio subjektų aplinkos (poveikio aplinkai) monitoringo planas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planas (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconOro (poveikio aplinkos orui) monitoringo programa (4 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconŪkio subjekto aplinkos monitoringo programa (2 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconŪkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavi...2,90Eur LT
2019-04-05 iconŪkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaita (4 priedas)2,90Eur LT
2013-03-24 iconNerealizuotų tuščių pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-04-02 iconNerealizuotų (neperleistų) užpildytų pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-07-31 iconEksportuotų tuščių pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-07-31 iconEksportuotų užpildytų pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2019-04-04 iconPrašymas įrašyti atliekų tvarkytoją į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus...2,90Eur LT
2013-12-06 iconImportuotų (įvežtų) pripildytų pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-12-06 iconImportuotų (įvežtų) tuščių pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT