Vidiniai dokumentai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2016-05-31 iconAsmens duomenų tvarkymo taisyklės2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮgaliojimas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconVisuotinio akcininkų susirinkimo protokolas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSprendimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconNeeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮgaliojimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPasiaiškinimo reikalavimas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconVisuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas2,90Eur LT
2012-04-17 iconVisuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių sąrašas (protokolo priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVienintelio akcininko sprendimas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconValdybos nutarimas [pavyzdys]2,90Eur LT
2014-05-26 iconMaterialinių vertybių perdavimo–priėmimo aktas2,90Eur LT
2014-09-15 iconDarbo tvarkos taisyklės11,58Eur LT
2014-12-19 iconDarbo užmokesčio perskaičiavimo, įvedus eurą, taisyklės2,90Eur LT
2014-12-31 iconMaterialinių vertybių perdavimo ir perėmimo aktas [pavyzdys] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconNeeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconValdybos nutarimas [pavyzdys] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconVisuotinio akcininkų susirinkimo protokolas [pavyzdys] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconVisuotinio akcininkų susirinkimo protokolas [šablonas] (Eur)2,90Eur LT
2015-03-02 iconKasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo bei įforminimo tvarka2,90Eur LT
2015-03-02 iconGinčų nagrinėjimo tvarka2,90Eur LT
2015-04-13 iconAdministracijos ir personalo vadovo pareiginiai nuostatai2,90Eur LT
2015-04-23 iconBendrovės valdybos darbo reglamentas2,90Eur LT
2015-04-23 iconVienintelio akcininko sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo2,90Eur LT
2015-06-17 iconMaisto tvarkymo proceso aprašymas2,90Eur LT
2015-08-25 iconVienintelio akcininko sprendimas dėl bendrovės likvidavimo2,90Eur LT
2015-08-25 iconBendrovės likvidavimo aktas2,90Eur LT
2015-09-14 iconNaujų darbuotojų adaptacijos tvarka2,90Eur LT
2015-11-30 iconSutarčių rengimo tvarka2,90Eur LT
2016-03-08 iconElektroninių pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų saugojimo tvarka10,00Eur LT
2016-03-08 iconElektroninių dokumentų saugojimo tvarka10,00Eur LT
2016-03-08 iconKuro normų nustatymo tvarka10,00Eur LT
2019-04-16 iconVairuojančio nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija2,90Eur LT
2016-05-31 iconVaizdo duomenų tvarkymo taisyklės2,90Eur LT
2017-11-06 iconDarbo tarybos rinkimų biuletenis15,00Eur LT
2017-11-06 iconSprendimas dėl darbo tarybos rinkimų datos nustatymo15,00Eur LT
2017-11-06 iconKasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės15,00Eur LT
2017-11-06 iconSprendimas dėl darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, sąrašo patvirtinimo15,00Eur LT
2017-11-06 iconSprendimas dėl kandidatų į darbo tarybos narius sąrašo patvirtinimo15,00Eur LT