Personalo įsakymai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2014-02-02 iconĮsakymas dėl darbo grafiko pakeitimo7,24Eur LT
2014-02-02 iconPrašymas dėl darbo grafiko pakeitimo7,24Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl dalyvavimo seminare (Eur)7,24Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl priėmimo į darbą [šablonas] (Eur)2,90Eur LT
2015-03-02 iconDirektoriaus įsakymas dėl bendrovės kasininko paskyrimo2,90Eur LT
2015-07-21 iconDirektoriaus įsakymas dėl išskaitų iš darbo užmokesčio2,90Eur LT
2017-07-28 iconĮsakymas dėl nemokamo laisvo laiko suteikimo10,00Eur LT
2018-03-26 iconĮsakymas dėl atleidimo iš darbo DK 58 str. (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (įsivaikinus) (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl darbo apmokejimo padidinus darbų mąstą (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl darbo laiko sutrumpinimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo pagal dk 55 str. 1 d. (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio padidinimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl darbuotojo skyrimo dirbti šventinę dieną (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl kasmentinių atosotogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl komadiruotės (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2018-11-08 iconĮsakymas dėl kūrybinių atostogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl mokymosi atostogų dalyvauti neformaliojo švitimo programose suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo ir pavadavimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-24 iconĮsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl premijos skyrimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl priedo prie darbo užmokesčio skyrimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl skyrimo dirbti poilsio dieną (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl tėvystės atostogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconĮsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-28 iconĮsakymas dėl tarnybinės komandiruotės10,00Eur LT
2017-07-28 iconĮsakymas dėl vadovaujančių darbuotojų sąrašo patvirtinimo10,00Eur LT