Darbo santykiai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2020-01-07 iconPasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu2,00Eur LT
2020-01-07 iconDK svarbių momentų apžvalga (darbo sąlygų keitimas, prastova, dalinis darbas, DS vykdymo stabdymas, nuotolinis darbas)2,90Eur LT
2019-05-28 iconPavyzdinė darbo sutartis (nuo 2019-02-12)2,90Eur LT
2020-01-07 iconSusitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu2,00Eur LT
2020-01-08 iconDarbo tvarkos taisyklės2,00Eur LT
2020-03-26 iconNuotolinio darbo tvarka5,00Eur LT
2013-11-21 iconPavyzdinė darbo sutartis su jūrininku7,24Eur LT
2014-12-05 iconLaisvos formos darbo sutarties šablonas2,90Eur LT
2014-12-31 iconDarbo sutartis [su darbuotojo įsipareigojimais] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconDarbuotojų (personalo) paieškos, atrankos ir mokymo paslaugų sutartis (Eur)5,79Eur LT
2014-12-31 iconSutartis dėl darbuotojo konfidencialumo įsipareigojimų (Eur)2,90Eur LT
2015-02-03 iconSavanoriškos praktikos sutartis2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo sutarties vykdymas pagal naująjį Darbo kodeksą2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo sutarčių rūšys naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconŽalos atlyginimas naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo laikas naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo laiko režimas naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconPoilsio laikas naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconKasmentinės atostogos naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconTikslinės atostogos naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo užmokestis naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo sutarties sudarymas naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconDarbo sutarties pasibaigimas naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2016-12-06 iconKiti darbo santykių ypatumai naujajame Darbo kodekse2,90Eur LT
2017-07-04 iconDarbo tvarkos taisyklės nuo 2017-07-0110,00Eur LT
2017-07-04 iconInformacija apie darbo sąlygas (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2019-03-06 iconPavyzdinė darbo sutartis pagal naują DK20,00Eur LT
2017-07-04 iconSusitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2017-07-04 iconSusitarimas dėl stažuotės (nuo 2017-07-01)10,00Eur LT
2018-02-06 iconSusitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo (darbuotojo prašymu)30,00Eur LT
2018-02-06 iconSusitarimas pakeisti / papildyti darbo sutartį30,00Eur LT