Veiklos dokumentai


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-09-20 iconMažosios bendrijos nuostatai (susirinkimas yra jos valdymo organas ir MB yra vienas narys)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUždarosios akcinės bendrovės įstatai (į valdymo struktūrą yra įtraukta valdyba)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUždarosios akcinės bendrovės įstatai (pavyzdiniai)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconIndividualios įmonės nuostatai5,79Eur LT
2012-04-17 iconIndividualios įmonės savininko steigiamasis sprendimas2,90Eur LT
2012-09-20 iconUždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis (pavyzdinė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUždarosios akcinės bendrovės įstatai (į valdymo struktūrą nėra įtraukta valdyba)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAkcininkų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, registravimo sąrašas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAkcininkų sprendimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo2,90Eur LT
2012-04-17 iconNeeilinio / eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą2,90Eur LT
2012-09-20 iconMažosios bendrijos steigimo aktas (narių susirinkimas yra valdymo organas)2,90Eur LT
2013-08-29 iconMažosios bendrijos steigimo sutartis (narių susirinkimas yra valdymo organas)2,90Eur LT
2012-09-20 iconMažosios bendrijos nuostatai (narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir MB yra vienas ar daugiau narių)2,90Eur LT
2012-09-20 iconMažosios bendrijos steigimo aktas (vadovas yra vienasmenis valdymo organas)2,90Eur LT
2012-09-20 iconMažosios bendrijos steigimo sutartis (vadovas yra vienasmenis valdymo organas)2,90Eur LT
2012-09-20 iconMažosios bendrijos nuostatai (vadovas yra vienasmenis valdymo organas ir MB yra vienas narys)2,90Eur LT
2012-09-20 iconMažosios bendrijos nuostatai (vadovas yra vienasmenis valdymo organas ir MB yra vienas ar daugiau narių)2,90Eur LT
2012-12-11 iconAsociacijos steigimo sutartis0,00Eur LT
2012-12-11 iconAsociacijos įstatai (vienasmenis valdymo organas – vadovas)2,90Eur LT
2012-12-11 iconAsociacijos įstatai (vienasmenis valdymo organas – vadovas ir kolegialus valdymo organas – valdyba)2,90Eur LT
2013-01-09 iconLabdaros ir paramos fondo steigimo aktas2,90Eur LT
2013-01-09 iconLabdaros ir paramos fondo steigimo sutartis2,90Eur LT
2013-01-09 iconLabdaros ir paramos fondo įstatai (vienasmenis valdymo organas – vadovas)2,90Eur LT
2013-01-09 iconLabdaros ir paramos fondo įstatai (vienasmenis valdymo org. – vadovas ir kolegialus valdymo org. – valdyba)2,90Eur LT
2014-01-16 iconViešosios įstaigos pavyzdiniai įstatai2,90Eur LT
2014-01-16 iconViešosios įstaigos steigimo sutartis2,90Eur LT
2014-01-16 iconViešosios įstaigos steigimo aktas2,90Eur LT
2014-02-14 iconMažosios bendrijos narių registracijos sąrašas7,24Eur LT
2014-02-14 iconMažosios bendrijos narių susirinkimo protokolas7,24Eur LT
2014-02-28 iconPranešimas apie mažosios bendrijos narių susirinkimą7,24Eur LT
2014-10-21 iconViešosios įstaigos steigimo aktas2,90Eur LT
2014-10-21 iconViešosios įstaigos steigimo sutartis2,90Eur LT
2014-10-21 iconViešosios įstaigos įstatai2,90Eur LT
2014-10-28 iconUždarosios akcinės bendrovės įstatai2,90Eur LT
2014-10-28 iconUždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis2,90Eur LT
2014-10-28 iconUždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas2,90Eur LT
2014-11-03 iconMažosios bendrijos steigimo aktas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas (atnaujintas)2,90Eur LT
2014-11-03 iconMažosios bendrijos steigimo aktas, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis jos valdymo organas (atnaujintas)2,90Eur LT
2014-11-03 iconMažosios bendrijos steigimo sutartis kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas (atnaujinta)2,90Eur LT
2014-11-03 iconMažosios bendrijos steigimo sutartis kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis jos valdymo organas (atnaujinta)2,90Eur LT
2014-12-31 iconLabdaros ir paramos fondo steigimo aktas (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconLabdaros ir paramos fondo steigimo sutartis (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconMažosios bendrijos narių susirinkimo protokolas (Eur)7,24Eur LT
2015-04-23 iconUždarosios akcinės bendrovės įstatai, kai valdybai priskiriamos atitinkamos stebėtojų tarybos funkcijos2,90Eur LT
2015-09-14 iconDaugiabučių namų savininkų bendrijos istatai, kai valdymo organai yra bendrijos pirmininkas, valdyba ir sudaromas įgaliotinių s...2,90Eur LT
2015-09-14 iconDaugiabučių namų savininkų bendrijos istatai, kai valdymo organai yra bendrijos pirmininkas ir valdyba2,90Eur LT
2015-09-14 iconDaugiabučių namų savininkų bendrijos istatai, kai valdymo organas yra bendrijos pirmininkas2,90Eur LT
2017-03-14 iconIndividualios įmonės nuostatai (atnaujinti)10,00Eur LT
2017-03-14 iconUždarosios akcinės bendrovės įstatai (atnaujinti)10,00Eur LT
2017-03-14 iconUždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas (atnaujintas)10,00Eur LT
2017-03-14 iconUždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis (atnaujinta)10,00Eur LT
2017-03-14 iconViešosios įstaigos įstatai (atnaujinti)10,00Eur LT
2017-03-14 iconViešosios įstaigos steigimo aktas (atnaujintas)10,00Eur LT
2017-03-14 iconViešosios įstaigos steigimo sutartis (atnaujinta)10,00Eur LT
2017-04-24 iconDarbo tarybos veiklos reglamentas10,00Eur LT
2017-04-24 iconSprendimas dėl lėšų paėmimo (perdavimo)10,00Eur LT
2017-04-24 iconPrašymas skirti lėšų, kaip avansu išmokamo pelno dalį10,00Eur LT
2017-04-24 iconPinigų išmokėjimo iš įmonės kasos tvarka10,00Eur LT