Archyvas (Dokumentų valdymas)


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconPrašymas suteikti mokymosi atostogas [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie darbo apmokėjimo sąlygų keitimą [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie darbo apmokėjimo sąlygų keitimą [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl skatinimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconRaštas-pretenzija2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie gautas pajamas2,90Eur LT
2012-04-17 iconTarnybinis pranešimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl kasmetinių atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl darbo sutarties nutraukimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atleidimo iš darbo pagal 127 str. 1 d. [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl kasmetinių atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl komandiruotės [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl papeikimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl priėmimo į darbą [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl priėmimo į darbą [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl mokymosi atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl mokymosi atostogų [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl nemokamų atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl poilsio dienos perkėlimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl poilsio dienos perkėlimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas pakeisti darbo apmokėjimo sąlygas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas pakeisti darbo apmokėjimo sąlygas [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas perkelti kasmetinių atostogų dalį [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas perkelti kasmetinių atostogų dalį [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atskaitingų asmenų skyrimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atskaitingų asmenų skyrimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl kasmetinių atostogų [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atleidimo iš darbo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl kasmetinių atostogų [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl komandiruotės [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl nuobaudos skyrimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas suteikti tėvystės atostogas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas nutraukti atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo pažymėjimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas (nebegalioja nuo 2014-07-19)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGyvenimo aprašymas (CV)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl premijos skyrimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl premijos skyrimo [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutikimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSusitarimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSusitarimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu [šablonas]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atleidimo iš darbo pagal 127 str. 2 d. [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atleidimo iš darbo pagal 136 str. [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl atšaukimo iš kasmetinių atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl komisijos sudarymo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl nemokamų atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl įmonės mobiliųjų telefonų ryšių išlaidų limitų nustatymo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮsakymas dėl leidimo neatvykti į darbą [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbo laiką ne pagrindinėje darbovietėje [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbo laiką pagrindinėje darbovietėje [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma dėl darbo drausmės [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl darbo laiko sutrumpinimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti archyvo pažymą [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl priėmimo į darbą ir atlyginimo mokėjimo [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas leisti neatvykti į darbą [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSiūlymas keisti darbo sutartį [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsisakymo susipažinti su drausminės nuobaudos skyrimu aktas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconMaterialinių vertybių perdavimo ir perėmimo aktas [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutikimas dėl siūlomų pareigų [pavyzdys]2,90Eur LT
2012-12-11 iconĮsakymas dėl 3 mėnesių atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo [šablonas]4,34Eur LT
2012-12-11 iconPrašymas suteikti 3 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti [šablonas]4,34Eur LT
2013-03-24 iconĮsakymas dėl kūrybinių atostogų suteikimo7,24Eur LT
2013-04-02 iconPrašymas atleisti nuo darbo valstybinėms (visuomeninėms) pareigoms atlikti7,24Eur LT
2013-04-02 iconĮsakymas atleisti nuo darbo valstybinėms (visuomeninėms) pareigoms atlikti7,24Eur LT
2013-05-27 iconĮsakymas dėl paskyrimo laikinai eiti pareigas7,24Eur LT
2013-05-27 iconĮsakymas dėl darbo apmokėjimo padidinus darbų mastą7,24Eur LT
2013-07-31 iconĮspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą esant nepatenkinamiems išbandymo laikotarpio rezultatams7,24Eur LT
2013-08-29 iconĮsakymas dėl materialinės pašalpos skyrimo7,24Eur LT
2013-08-29 iconĮsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo7,24Eur LT
2013-08-29 iconĮsakymas dėl dalyvavimo seminare7,24Eur LT
2013-09-17 iconPrašymas dėl dalyvavimo seminare7,24Eur LT
2013-09-17 iconĮsakymas dėl tėvystės atostogų suteikimo7,24Eur LT
2013-10-31 iconPrašymas dėl papildomos lengvatos auginant vaikus7,24Eur LT
2013-10-31 iconĮsakymas dėl papildomos lengvatos suteikimo7,24Eur LT
2014-02-28 iconĮsakymas dėl priedo skyrimo7,24Eur LT
2014-08-25 iconĮsakymas dėl pastabos skyrimo7,24Eur LT
2014-10-13 iconDrausminės atsakomybės taikymo tvarka11,58Eur LT
2014-10-21 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo neįgaliesiems2,90Eur LT
2014-11-20 iconĮsakymas dėl darbuotojo skyrimo dirbti šventinę dieną2,90Eur LT
2014-11-20 iconĮsakymas dėl darbuotojo skyrimo dirbti poilsio dieną2,90Eur LT
2014-12-05 iconĮsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo atšaukimo2,90Eur LT
2014-12-05 iconPrašymas apmokėti kasmetines atostogas kartu su darbo užmokesčiu2,90Eur LT
2014-12-05 iconĮsakymas dėl mokymosi atostogų dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose2,90Eur LT
2014-12-05 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio keitimo (EUR)2,90Eur LT
2014-12-05 iconĮsakymas dėl premijos skyrimo (EUR)2,90Eur LT
2014-12-05 iconĮsakymas dėl priedo skyrimo (EUR)2,90Eur LT
2014-12-19 iconInformacija apie darbo užmokestį2,90Eur LT
2014-12-05 iconĮsakymas dėl reikalingų dokumentų įdarbinant naujus darbuotojus2,90Eur LT
2014-12-31 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo neįgaliesiems (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl darbo apmokėjimo padidinus darbų mastą (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [pavyzdys] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo [šablonas] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl materialinės pašalpos skyrimo (Eur)7,24Eur LT
2014-12-31 iconĮsakymas dėl priėmimo į darbą [pavyzdys] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconPranešimas apie darbo apmokėjimo sąlygų keitimą [pavyzdys] (Eur)2,90Eur LT
2014-12-31 iconPranešimas apie darbo apmokėjimo sąlygų keitimą [šablonas] (Eur)2,90Eur LT
2015-07-21 iconPrašymas dėl išskaitų iš darbo užmokesčio2,90Eur LT
2015-07-21 iconPažyma apie darbuotoją (DK 141 str. 4 d.)2,90Eur LT
2015-08-25 iconPranešimas apie darbo sutarties vykdymo sustabdymą2,90Eur LT
2017-04-24 iconĮsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo10,00Eur LT