Archyvas


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-05-04 iconPrekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas (FR0508)7,24Eur LT
2012-04-17 iconŽemės ūkio bendrovės trumpalaikio turto įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d. būklę aprašas (2 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl žemės ūkio bendrovės produktyviųjų gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d...2,90Eur LT
2012-04-17 iconAutomobilio panaudos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto inventorizacinis aprašas (pagal jo buvimo vietą)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkolų suderinimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos išlaidų orderis, Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconVisiškos materialinės atsakomybės sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkėjo grąžinamų prekių aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkėjo nupirktos prekės saugojimo susitarimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPretenzija dėl trūkstamų apmokėtų prekių vertės kompensavimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinė vandens telkinio nuomos mėgėjiškai žūklei sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinė vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconRankpinigių sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutartis dėl darbuotojų kolektyvo (brigados) visiškos materialinės atsakomybės2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos aparatų įrengimo grafikas2,90Eur LT
2012-04-17 Prašymas skirti tėvystės pašalpą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę2,90Eur LT
2012-04-17 iconAvanso apyskaita (rekomenduotina forma)7,24Eur LT
2012-04-17 iconTarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconDarbo rinkos profesinio mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokymo sutartis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutartis (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos išlaidų orderis, Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojo kvalifikacijos kėlimo apskaitos lapas2,90Eur LT
2012-04-17 icon2008 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconVidinis prekių perdavimo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas7,24Eur LT
2012-04-17 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas [A5]7,24Eur LT
2012-04-17 iconSąskaitos faktūros šablonas7,24Eur LT
2012-04-17 iconTarpusavio įsiskolinimo užskaitos aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio nematerialiojo turto inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconSkolų įmonei (debitorių) inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconSpecialiųjų apskaitos dokumentų ir kitų spaustuvėje numeruotų apskaitos dokumentų blankų inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti iš SVV skatinimo fondo lėšų (naujai technikai ir įrengimams, vystant ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo praktinio mokymo sutartis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška formaliajam ir neformaliajam ūkininkų tęstiniam profesiniam mokymui vykdyti (3 priedas)2,90Eur LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti ligos pašalpą2,90Eur LT
2012-04-17 iconKROVINIO VAŽTARAŠTIS (ŠABLONAS)7,24Eur LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti motinystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą2,90Eur LT
2012-04-17 iconAvanso apyskaita (supaprastinta forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconSunaudoto kuro ataskaita7,24Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbų kiekių žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconDetalusis resursų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sąnaudų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconMechanizmų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconĮrenginių poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconValstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė (...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė (...7,24Eur LT
2012-04-17 iconParduodamos valstybinės ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės vertės priedas dėl inžinerinių statinių (10 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės skl...2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės išperkamos piliečių nuosavybės teise valdytos žemės ir miško vertė (2 priedas)2,90Eur LT
2012-11-30 iconPinigų priėmimo kvitas, Lt (A5 ir A4 formatas) (iki 2015-01-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPinigų išmokėjimo kvitas, Lt (A5 ir A4 formatas) (iki 2015-01-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzamino laikymo (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo dublikato išdavimo (2 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie galvijų supirkimą, skerdenų paruošimą, saugojimą bei lėšų poreikį paramai2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconNemokamų viešųjų darbų atlikimo žiniaraštis (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-1)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-2)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-3)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-4)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProjekto konkurso procedūrų ataskaita (A-5)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešųjų pirkimų ataskaita (A-6)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešųjų pirkimų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-7)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita (A-8)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbo užmokestį2,90Eur LT
2012-04-17 iconApskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų p...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelė2,90Eur LT
2012-04-17 Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolas (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dėl dalyvavimo viešame konkurse (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutartis dėl valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokinio praktinio mokymo sutartis (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dalyvauti žemės sklypo pardavimo aukcione (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų kvalifikacijos tobulinimo apskaitos lapas (5 priedas)2,90Eur LT
2018-03-14 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [6 d.d.]11,58Eur LT
2012-04-17 iconDarbo ginčų komisijos posėdžio protokolas2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos pajamų orderis, Lt7,24Eur LT
2012-04-17 iconKasos pajamų orderis, Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconSąskaitos faktūros šablonas [A5]2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie gaunamas pajamas (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGrynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas2,90Eur LT
2013-01-29 iconPažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška valstybės pagalbai gauti (1 priedas)2,90Eur LT
2013-08-09 iconMokėjimo prašymas gauti subsidiją darbo užmokesčiui (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą įstaigoje (įmonėje) (1 priedas)2,90Eur LT
2015-02-11 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [5 d.d.]11,58Eur LT
2012-04-17 iconSocialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo priedai2,90Eur LT
2012-04-17 icon2007 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertini...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų, kompensuojamų kredito su garantija gavėjams, gauti (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesijos veiklos sričių, kompetencijų, mokymo tikslų forma (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDalyko programos forma (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo programos forma (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKreditinė PVM sąskaita faktūra2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą2,90Eur LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)11,58Eur LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)11,58Eur LT
2012-04-17 icon2009 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesinio mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokymo sutarties forma (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutarties forma (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo tarp darbdavio ir mokinio sutarties forma (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį b...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį bei nu...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas forma (10 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (11 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo rotacijai įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį forma (12 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (13 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (14 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlik...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti forma (16 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma (18 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPlanuojamos veiklos aprašymo forma (19 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo vietų steigimo sutarties forma (20 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSavarankiško užimtumo rėmimo sutartis (21 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma (22 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaitos apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis forma (27 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma (29 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 icon2010 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2010 m. ir 2011 m.7,24Eur LT
2012-04-17 iconAutomobilio panaudos sutartis2,90Eur LT
2012-10-24 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)11,58Eur LT
2014-02-14 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo7,24Eur LT
2012-08-28 iconPelno mokesčio tarifai 2011 ir 2012 m.7,24Eur LT
2012-09-20 iconKompensacinio atlyginimo už tuščias laikmenas ir įrenginius skaičiuoklė7,24Eur LT
2012-11-30 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų Lietuvoje apskaičiavimo skaičiuoklė5,79Eur LT
2012-10-24 iconAutorinių atlyginimų apmokestinimo skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-01-09 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2012 m. ir 2013 m.2,90Eur LT
2013-01-09 icon2013 m. VSD ir PSD tarifų lentelė7,24Eur LT
2013-01-09 iconŽemės mokesčio 2013 m. tarifų lentelė7,24Eur LT
2013-01-30 iconTrišalis tarpusavio skolų užskaitymo aktas5,79Eur LT
2013-03-08 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų Lietuvoje apskaičiavimo skaičiuoklė (biudžetinei įstaigai)5,79Eur LT
2013-05-06 iconIndividualios veiklos pagal pažymą apmokestinimo skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-06-12 iconNaudojimosi automobiliu pajamų natūra skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-06-27 iconPalūkanų apskaičiavimo skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-10-08 iconLaikinojo darbo sutartis11,58Eur LT
2013-11-21 iconDarbo sutartis su bendrovės vadovu11,58Eur LT
2014-01-16 icon2014 m. VSD ir PSD tarifų lentelė11,58Eur LT
2014-01-16 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2013 m. ir 2014 m.2,90Eur LT
2014-01-16 iconŽemės mokesčio 2014 m. tarifų lentelė0,00Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPiniginių lėšų inventorizacijos aprašas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis2,90Eur LT
2014-02-28 iconPelno mokesčio tarifų lentelė 2014 m.11,58Eur LT
2014-05-11 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė (kai mokama 1 proc. pensijų įmoka)7,24Eur LT
2014-05-11 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė7,24Eur LT
2014-07-21 iconEurų ir litų keitimo ir grąžos skaičiuoklė7,24Eur LT
2014-09-15 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas (su išraiška eurais)7,24Eur LT
2015-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 50 darbuotojų)11,58Eur LT
2015-01-07 iconKasos išlaidų orderis, Eur (KIO)2,90Eur LT
2015-01-07 iconKasos pajamų orderis, Eur (KPO)7,24Eur LT
2015-01-07 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė (kai mokama 1 proc. pensijų įmoka) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconKompensacinio atlyginimo už tuščias laikmenas ir įrenginius skaičiuoklė (Eur)7,24Eur LT
2015-01-09 iconPerskaičiavimo į eurus skaičiuoklė2,90Eur LT
2015-02-09 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 30 darbuotojų)8,69Eur LT
2015-10-06 iconVidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė10,00Eur LT
2016-02-22 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [5 d.d.]10,00Eur LT
2016-01-08 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [6 d.d.]10,00Eur LT
2016-01-28 icon2016 m. VSD ir PSD tarifai2,90Eur LT