Archyvas (Blankai)


Data Pavadinimas Kaina Eur Veiksmai Kalba
2012-04-17 iconDarbo aplinkos kenksmingi ir pavojingi veiksniai (1 priedas)2,90Eur LT
2012-05-04 iconPrekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas (FR0508)7,24Eur LT
2012-04-17 iconGautų vekselių sąrašas (3 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas priimti protestuoti vekselius ir čekius jų turėtojui arba jų įgaliotam asmeniui (1 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProtestas dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį (2 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProtestas dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje (3 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProtestas dėl atsisakymo apmokėti vekselį (4 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProtestas dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti vizos datą (5 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProtestas dėl atsisakymo apmokėti čekį (6 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNarių įnašų žiniaraštis (1 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconLikviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti aktas(1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės kokybės kontrolės klausimynas2,90Eur LT
2012-04-17 iconŽemės ūkio bendrovės ilgalaikio turto įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d. būklę aprašas (1 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconŽemės ūkio bendrovės trumpalaikio turto įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d. būklę aprašas (2 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl žemės ūkio bendrovės produktyviųjų gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymėjimas dėl mokslinio darbo stažo mokslininkų valstybinei pensijai gauti nustatymo (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtliktų darbų aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti (1 priedas)2,90Eur LT
2012-08-28 iconPrašymas grąžinti kompensacinį atlyginimą2,90Eur LT
2012-07-30 Pranešimas apie įgaliojimo panaikinimą (IG-2)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkimo–pardavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais debitoriais ir kreditoriais inventorizacijos aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAutomobilio panaudos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPastato (patalpų) nuomos, eksploatacijos ir paslaugų apmokėjimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto likvidavimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšduotų įgaliojimų apskaitos žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto inventorizacinis aprašas (pagal jo buvimo vietą)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto perkėlimo įmonės viduje važtaraštis2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkolų suderinimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos išlaidų orderis, Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconInventorizacijos etiketė2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių, medžiagų, taros ir prekybos inventorizacijos rezultatų lyginamasis žiniaraštis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašas2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžpajamavimo orderis2,90Eur LT
2012-08-28 iconPranešimas apie parduotas tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius2,90Eur LT
2012-04-17 iconVisiškos materialinės atsakomybės sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkimo–pardavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkėjo grąžinamų prekių aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAnketa2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkėjo nupirktos prekės saugojimo susitarimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės skolų apskaitos kortelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl nelaimingo atsitikimo (lengvo, sunkaus, mirtino) ugdymo procese (1 priedas, U forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie nelaimingo atsitikimo padarinius nukentėjusiajam ugdymo įstaigoje (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMoksleivių nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas (4 priedas)2,90Eur LT
2020-12-28 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė 2021 m.20,00Eur LT
2012-04-17 iconPretenzija dėl trūkstamų apmokėtų prekių vertės kompensavimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinė vandens telkinio nuomos mėgėjiškai žūklei sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinė vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconNegyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrievolės pasibaigimo įskaitymu sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconRankpinigių sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconGarantijos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPasaugos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮgaliojimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconTiekimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮkeitimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconJungtinės veiklos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavedimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPirkimo–pardavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPaskolos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconNuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPanaudos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconLaidavimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconKomiso sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconNovacijos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconDidmeninio pirkimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconDovanojimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkolos perkėlimo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconMainų sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutartis dėl darbuotojų kolektyvo (brigados) visiškos materialinės atsakomybės2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos aparatų įrengimo grafikas2,90Eur LT
2012-04-17 Prašymas skirti tėvystės pašalpą2,90Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotasis balansas (1 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita (2 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (3 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu, 4 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu, 5 priedas)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconMedicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų teikimo ir apdraustiesiems suteiktų paslaugų išlaidų apmokėjimo sutar...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos forma (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma dėl apmokėjimo teritorinei ligonių kasai (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas-įsipareigojimas (6 priedėlis)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių priėmimo–perdavimo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAutorinė sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconAvanso apyskaita (rekomenduotina forma)7,24Eur LT
2012-04-17 iconTarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconSkolų įmonei apskaitos kortelė7,24Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės skolų apskaitos kortelė7,24Eur LT
2012-04-17 iconMokėjimo paraiškos7,24Eur LT
2012-04-17 iconTiekėjų (lėšų gavėjų), siūlomų įtraukti į VBAMS tiekėjų sąrašą, duomenys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto apskaitos kortelė7,24Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įregistruoti burinę jachtą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su tiekėjais apskaitos žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su pirkėjais apskaitos ir pajamų nustatymo žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtliktų statybos darbų aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconNeišmokėto darbo užmokesčio suvestinė2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto biudžetinėse įstaigose apskaitos inventorinė kortelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo rinkos profesinio mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokymo sutartis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutartis (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos išlaidų orderis, Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojo kvalifikacijos kėlimo apskaitos lapas2,90Eur LT
2012-04-17 icon2008 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2019-05-13 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2018 m. ir 2019 m. 2,90Eur LT
2012-04-17 iconVidinis prekių perdavimo aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas7,24Eur LT
2012-04-17 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas [A5]7,24Eur LT
2012-04-17 iconSąskaitos faktūros šablonas [A4]7,24Eur LT
2012-04-17 iconSąskaitos faktūros šablonas7,24Eur LT
2012-04-17 iconVisuomenei naudingų darbų atlikimo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTarpusavio įsiskolinimo užskaitos aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsargų kelyje inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio nematerialiojo turto inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconSkolų įmonei (debitorių) inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconSpecialiųjų apskaitos dokumentų ir kitų spaustuvėje numeruotų apskaitos dokumentų blankų inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconVertybinių popierių inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAktas-leidimas statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPaskyra-leidimas atlikti darbus pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo registruoti Juridinių asmenų registre forma (JAR-1-E)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmens kortelė2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas gido pažymėjimui gauti (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas tarnybiniam gido pažymėjimui gauti (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įrašyti pakeitimus paraiškoje ženklui registruoti ir/arba Prekių ženklų registre2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas ištaisyti klaidą(as) paraiškoje ženklui registruoti ir/arba Prekių ženklų registre2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas patęsti prekių ženklo registracijos galiojimo terminą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įrašyti teisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimą / pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeit...2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimo patvirtinimas (ZP - 16/2004)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisės į pareikštą registruoti ir/arba įregistruotą ženklą perdavimo dokumentas (ZP - 17/2004)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įrašyti licencijos / sublicencijos suteikimą / licencinės / sublicencinės sutarties pasikeitimus / atšaukti suteiktą l...2,90Eur LT
2012-04-17 iconLicencinės / sublicencinės sutarties sudarymo patvirtinimas (ZP - 18/2004)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (administracinėje / baudžiamojoje / civilinėje byloje)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitais debitoriais ir kreditoriais inventorizacijos aktas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAsmens sąskaita (D-1)7,24Eur LT
2016-05-17 iconDarbo grafikas7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti iš SVV skatinimo fondo lėšų (naujai technikai ir įrengimams, vystant ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconElninių žvėrių neigiamo poveikio vertinimo želdiniuose, žėliniuose žiniaraštis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPavyzdinė neformaliojo praktinio mokymo sutartis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška formaliajam ir neformaliajam ūkininkų tęstiniam profesiniam mokymui vykdyti (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAukciono vedėjo registras (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešajame aukcione parduoto turto perdavimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti ligos pašalpą2,90Eur LT
2012-04-17 iconDraudimo ar perdraudimo įmonės steigėjų sąrašas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconJuridinio asmens akcininkų sąrašas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKROVINIO VAŽTARAŠTIS (ŠABLONAS)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įregistruoti Lietuvos banke Lietuvos Respublikos juridinio asmens gaunamą užsienio paskolą be valstybės garantijos (1 ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įregistruoti Lietuvos banke Lietuvos Respublikos juridinio asmens užsienio ūkio subjektui suteikiamą paskolą (2 prieda...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDistribucijos [paskirstymo] sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconVaržytynių protokolas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮmonės nuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška gauti leidimą parodomajam skrydžiui virš gyvenamosios vietovės (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti (1 priedas)2,90Eur LT
2020-12-22 icon2021 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2014-04-01 iconPrašymas skirti motinystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybinės produktų saugos ekspertizės aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconSuteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaita [metinė] (R-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSuteiktų pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų ataskaita [ketvirtinė] (R-04)2,90Eur LT
2020-09-08 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2020 m. (nuo 2020-07-01)30,00Eur LT
2012-04-17 iconSkerdenų klasifikavimo protokolas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAvanso apyskaita (supaprastinta forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšankstinis pranešimas apie statybos pradžią (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio turto remonto sąnaudų kortelė7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis7,24Eur LT
2012-04-17 iconSunaudoto kuro ataskaita7,24Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPerdavimo akto formos pavyzdys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos formos pavyzdys (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti leidimą naudoti pramonės, mokslo ar medicinos įrenginį2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas vykdyti kirtimus2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sutarčių registracijos žurnalas (neprivalomas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtitikties deklaracija2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reo...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbų kiekių žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconDetalusis resursų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sąnaudų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconMechanizmų poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconĮrenginių poreikio žiniaraštis (4 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaug...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas paduoti Bendrijos prekių ženklo paraišką2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį išmokoms grūdų pardavėjams išmokėti už parduotus 2002 metų derliaus I klasės kviečius2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeršalų išsiskyrimo šaltiniai (2 priedas 1 lentelė )2,90Eur LT
2012-04-17 iconStacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys (2 priedas 2.1 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAplinkos oro teršalų valymo įrenginiai (2 priedas 3 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮ aplinkos orą išmetami teršalai, jų išvalymas (nukenksminimas) (2 priedas 4 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedžiagų paskirstymo balansas (2 priedas 5 lentelė)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTarša į aplinkos orą (2 priedas 2.2 lentelė)2,90Eur LT
2022-01-06 icon2022 m. darbo laiko kalendorius0,00Eur LT
2012-04-17 Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas / pakeitimas (FR0791B)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2019-05-21 iconPakuotės svėrimo akto forma2,90Eur LT
2012-04-17 iconSavivaldybės teritorijoje esančios žemės ūkio produkciją perkančios ir perdirbančios įmonės atsiskaitymo su žemdirbiais būklė...2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Išvestinių finansinių priemonių ataskaita (FR0314)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė (...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė (...7,24Eur LT
2012-04-17 iconParduodamos valstybinės ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės vertės priedas dėl inžinerinių statinių (10 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės parduodamo, nuomojamo arba perduodamo neatlygintinai piliečių nuosavybėn ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės skl...2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės išperkamos piliečių nuosavybės teise valdytos žemės ir miško vertė (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPajamų ir išmokėtų laimėjimų pagal lošimų rūšis ataskaita (2 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconLošimų automatų skaitiklių parodymų ir laimėjimų fondo ataskaita (3 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconAzartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į VV...7,24Eur LT
2019-04-17 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (beviltiškos skolos)2,90Eur LT
2012-11-30 iconPinigų priėmimo kvitas, Lt (A5 ir A4 formatas) (iki 2015-01-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPinigų išmokėjimo kvitas, Lt (A5 ir A4 formatas) (iki 2015-01-01)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzamino laikymo (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo dublikato išdavimo (2 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas licencijai gauti verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGrūdų sandėlio tikrinimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas (2 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconFizinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, forma (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconLietuvos Respublikos pareiškėjo duomenų kortelė (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma dėl pareiškėjo struktūroje dirbančių vadovų (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškėjo atliktų darbų (paslaugų) statiniuose sąrašas (5 priedas)2,90Eur LT
2019-04-04 icon2019 m. darbo laiko kalendorius (bendras)2,90Eur LT
2012-04-17 iconEtilo alkoholio įsigijimo sveikatinimo reikmėms be akcizų paraiška2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas teismui2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl išlaikymo priteisimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl kilnojamojo daikto priteisimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconAlkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimas (Forma Nr. 1)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl medicinos prietaiso, priemonės, naudojamų veterinarijoje, aprobavimo pažymėjimo išdavimui2,90Eur LT
2019-04-05 iconJuridinio asmens teikiamos informacijos apie darbdavius, kuriems teikė darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ir darbuotojų ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPagrindinių miško kirtimų normos skaičiavimo žiniaraštis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconBalansas (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPelno (nuostolių) ataskaita (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ataskaitos forma (1 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconGautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų pasiskirstymą organizac...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie galvijų supirkimą, skerdenų paruošimą, saugojimą bei lėšų poreikį paramai2,90Eur LT
2012-04-17 iconDuomenys apie pakartotinai naudojamas pakuotes2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo sutartis2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti patentą (IP-1/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTeisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas (IP-3/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl autorystės (IP-2/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas registruoti puslaidininkinio gaminio topografiją (TP - 1/99 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconPareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą (Declaration of author and a document confi...2,90Eur LT
2012-04-17 Protestas dėl puslaidininkinio gaminio topografijos registravimo2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas apskaičiuoti nurodyto paveldimo turto apmokestinamąją vertę (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti papildomos apsaugos liudijimą (PA-1/2011)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNemokamų viešųjų darbų atlikimo žiniaraštis (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekon...2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų su nurodytomis kainomis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudin...2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų kainą, protokolas (VPKt-3)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie pirkimą (1 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšankstinis informacinis skelbimas (2 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie viešojo pirkimo sutarties sudarymą (3 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie pirkimą (komunaliniam sektoriui) (4 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconReguliarusis išankstinis informacinis skelbimas (komunaliniam sektoriui) (be kvietimo varžytis dėl pirkimo sutarties) (5 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconReguliarusis išankstinis informacinis skelbimas (komunaliniam sektoriui) (su kvietimu varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo) ...2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie viešojo pirkimo sutarties sudarymą (komunaliniam sektoriui) (7 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSkelbimas apie projekto konkursą (10 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProjekto konkurso rezultatai (11 forma)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-1)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-2)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-3)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-4)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProjekto konkurso procedūrų ataskaita (A-5)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešųjų pirkimų ataskaita (A-6)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešųjų pirkimų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-7)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita (A-8)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbo užmokestį2,90Eur LT
2012-04-17 Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų papildymą / pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas sudaryti sutartį dėl teisės naudoti turizmo informacijos centro ženklą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKelionių agentūros informacija apie sudarytus rašytinius susitarimus su kelionės organizatoriumi ir (arba) keleivių vežimo įmon...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti pažymėjimą teikti kelionės organizatoriaus / kelionių agentūros paslaugas (VTD-05)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPapildomi duomenys apie kelionės organizatoriaus veiklą (VTD-06)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis2,90Eur LT
2012-04-17 iconApskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų p...2,90Eur LT
2012-04-17 iconStacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolės grafikas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconŪkio subjektų aplinkos (poveikio aplinkai) monitoringo planas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planas (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconOro (poveikio aplinkos orui) monitoringo programa (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dėl farmacijos praktikos licencijos išdavimo2,90Eur LT
2020-01-07 iconNaudingi skaičiai 2020 m.2,90Eur LT
2012-04-17 iconPretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelė2,90Eur LT
2012-04-17 Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso protokolas (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGeriamojo vandens tiekėjo pranešimas apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus2,90Eur LT
2012-04-17 Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracija (FR0463)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dėl dalyvavimo viešame konkurse (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSutartis dėl valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮplaukų ir išmokėtų laimėjimų (išskyrus lažybas) ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Pranešimas apie ūkinės bendrijos metinėje pelno mokesčio deklaracijoje nurodytos pajamų metinės sumos paskirstymą nariams (3C-S...2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokinio praktinio mokymo sutartis (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Prašymas išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą (FR0319)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dalyvauti žemės sklypo pardavimo aukcione (1 priedas)2,90Eur LT
2022-01-05 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė 2022 m.20,00Eur LT
2012-04-17 iconĮmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų kvalifikacijos tobulinimo apskaitos lapas (5 priedas)2,90Eur LT
2018-03-14 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [6 d.d.]11,58Eur LT
2012-04-17 iconNenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažyma2,90Eur LT
2012-04-17 iconNuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo ginčų komisijos posėdžio protokolas2,90Eur LT
2015-10-19 iconBalansas_20147,24Eur LT
2014-04-01 iconSutrumpintas balansas_20147,24Eur LT
2014-04-01 iconPelno (nuostolių) ataskaita_20127,24Eur LT
2014-04-01 iconSutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita_20127,24Eur LT
2013-01-07 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20127,24Eur LT
2014-04-27 iconPinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2014-04-27 iconPinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconAiškinamojo rašto pastabų lentelės (Lt)11,58Eur LT
2012-04-17 iconPrekių (paslaugų) tiekėjo ir pirkėjo susitarimas dėl pirkėjo teisės įforminti prekių (paslaugų) tiekimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos pajamų orderis, Lt7,24Eur LT
2012-04-17 iconGaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras2,90Eur LT
2012-04-17 iconKasos pajamų orderis, Lt2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą forma (JAR-5-E)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdžio forma (JAR-PP)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSąskaitos faktūros šablonas [A5]2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮvežtinų apdoroti prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšvežtinų apdoroti prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšvežtinų ir ES valstybėje laikinai naudojamų paslaugoms teikti prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconNe ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui į kitą ES valstybę išvežamų prekių registravimo žurnalas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl socialinės įmonės statuso suteikimo (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbuotojų skaičių (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą bei atleidimą iš darbo (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie gaunamas pajamas (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconGrynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, Balansas [už 2018 ir ankstesnius metus] (2 priedas)7,24Eur LT
2016-04-06 iconPelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, Veiklos rezultatų ataskaita [už 2018 ir ankstesnius metus] (3 priedas)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ar būstą nuomojančių viename ...2,90Eur LT
2013-01-29 iconPažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas2,90Eur LT
2012-04-17 iconBuities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos už centralizuotai tiekiamą šilumą būstui šildyti apskaičiavimas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos būstui šildyti apskaičiavimas, šildymui naudojant kurą, kurio suvartojimas nustatomas apskaitos prietaisu kiekvie...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos būstui šildyti apskaičiavimas, šildymui naudojant kurą, kurio suvartojimas apskaitos prietaisu kiekvieną mėnesį n...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos už centralizuotai tiekiamą karštą vandenį apskaičiavimas (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKompensacijos už centralizuotai tiekiamą karštą vandenį apskaičiavimas (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiška valstybės pagalbai gauti (1 priedas)2,90Eur LT
2013-08-09 iconMokėjimo prašymas gauti subsidiją darbo užmokesčiui (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Mokėjimo prašymas transporto išlaidų subsidijai gauti (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Mokėjimo prašymas administracinių išlaidų subsidijai gauti (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Mokėjimo prašymas asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidų subsidijai gauti (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPriemonės įgyvendinimo ataskaita (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokėjimo prašymas avansui / tarpiniam mokėjimui / galutiniam mokėjimui gauti (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą2,90Eur LT
2014-05-26 iconBalansas (žemės ūkio įmonėms)_20147,24Eur LT
2014-05-26 iconBalansas (sutrumpintas, žemės ūkio įmonėms)_20147,24Eur LT
2014-05-26 iconPelno (nuostolių) ataskaita (žemės ūkio įmonėms)_20127,24Eur LT
2014-04-27 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (žemės ūkio ir kooperatinėms bendrovėms)_20137,24Eur LT
2012-04-17 iconMokėjimo nurodymas (naudojamas vietoj mokėjimo pavedimo)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotasis balansas – lyginamoji lentelė_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconKonsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita – lyginamoji lentelė_20127,24Eur LT
2012-04-17 iconBalansas – lyginamoji lentelė [VAS-2]7,24Eur LT
2012-04-17 iconPelno (nuostolių) ataskaita – lyginamoji lentelė [VAS-3]7,24Eur LT
2012-04-17 iconBalansas – lyginamoji lentelė [VAS-2]7,24Eur LT
2012-04-17 iconPelno (nuostolių) ataskaita – lyginamoji lentelė [VAS-3]7,24Eur LT
2019-04-04 iconMokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0521)2,90Eur LT
2019-04-04 iconMokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių aplinkos teršimo šaltinių deklaracija (FR0522)2,90Eur LT
2012-04-17 Užsienio valstybės asmens prašymas grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą (FR0601)2,90Eur LT
2012-04-17 Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą priedas (FR0601A)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą įstaigoje (įmonėje) (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas dėl nedarbo draudimo išmokos perskaičiavimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas suteikti bedarbio statusą (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKelionių organizatoriaus neįvykdyti įsipareigojimai turistams (VTD-09)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Balansas_2006 (VAS-36, nebegalioja sudarant FA už 2013 ir vėlesnius metus)7,24Eur LT
2012-04-17 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Pelno (nuostolių) ataskaita_2006 (VAS-36, nebegalioja sudarant FA už 2013 ir v...7,24Eur LT
2012-04-17 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_2006 (VAS-36, nebegalioja sudarant FA už 20...7,24Eur LT
2012-04-17 Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui staty...2,90Eur LT
2012-04-17 Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (FR0766)...2,90Eur LT
2015-02-11 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis [5 d.d.]11,58Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas įtraukti į papildomai rengiamą pažymą išmokoms gauti2,90Eur LT
2012-04-17 iconRekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių planas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSocialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo priedai2,90Eur LT
2012-04-17 iconBalansas viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms (2 priedas, nebegalioja nuo 2012 metų)7,24Eur LT
2012-04-17 iconVeiklos rezultatų ataskaita viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms (3 priedas, nebegalioja nuo 2013 metų)7,24Eur LT
2012-04-17 icon2007 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita, sudaroma tiesioginiu būdu (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita, sudaroma netiesioginiu būdu (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2012-04-17 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (VAS-33, nebegalioja nuo 2015-02-05)7,24Eur LT
2019-04-04 iconMokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracija (FR0523)2,90Eur LT
2019-04-04 iconMokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija (FR0524)2,90Eur LT
2012-04-17 iconViešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertini...2,90Eur LT
2012-04-17 iconNaudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pirkimo (priėmimo), pardavimo ir PVM skaičiavimo nuo mar...7,24Eur LT
2012-04-17 iconAtsargų inventorizacijos aprašas7,24Eur LT
2012-04-17 iconIlgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas [kiekis]7,24Eur LT
2012-04-17 iconParaiška dėl ekonominio gyvybingumo nustatymo ir perspektyvų įvertinimo2,90Eur LT
2014-10-13 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Balansas_20147,24Eur LT
2013-01-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita _20137,24Eur LT
2014-05-26 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2014-05-26 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20127,24Eur LT
2012-04-17 Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymas / pakeitimas (FR0791A)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų, kompensuojamų kredito su garantija gavėjams, gauti (1 priedas)2,90Eur LT
2020-01-07 icon2020 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2022-06-06 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2022 m.60,00Eur LT
2012-04-17 iconPrašymas išduoti E 104 LT formos pažymą (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKvalifikacijos deklaracijos forma (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesijos veiklos sričių, kompetencijų, mokymo tikslų forma (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDalyko programos forma (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo programos forma (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKreditinė PVM sąskaita faktūra2,90Eur LT
2012-04-17 iconDebetinis dokumentas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrekių grąžinimo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie darbą ir gautą darbo užmokestį2,90Eur LT
2012-04-17 Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro ...2,90Eur LT
2012-04-17 icon20__ m. programos sąmata2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos prekėms ir paslaugoms2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepo...2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų socialinio draudimo įmokos2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų mitybos išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconKrašto apsaugos sistemos institucijų išlaidų straipsnis „Darbdavių socialinė parama“2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos vidaus reikalų sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Krašto apsa...2,90Eur LT
2012-04-17 iconMitybos išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconMedikamentų išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos stipendijoms2,90Eur LT
2012-04-17 iconAsignavimai ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo...2,90Eur LT
2012-04-17 iconIkimokyklinių, visų tipų bendrojo lavinimo, internatinių mokyklų ir vaikų globos įstaigų rodikliai2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesinių, aukštųjų mokyklų rodikliai2,90Eur LT
2012-04-17 iconPedagoginio personalo darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconSveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos socialinei paramai natūra2,90Eur LT
2012-04-17 iconIšlaidos socialinei paramai pinigais2,90Eur LT
2012-04-17 iconKultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis2,90Eur LT
2012-04-17 iconKūno kultūros ir sporto įstaigų mitybos išlaidos2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės rezervo sudarymo ir saugojimo išlaidų kompensavimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconValstybės biudžeto subsidijų universaliųjų pašto paslaugų nuostoliams dengti poreikis pagal siuntų rūšis2,90Eur LT
2012-04-17 iconVidaus reikalų, teisėsaugos, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų išlaidų straipsnis „...2,90Eur LT
2023-02-09 iconNaudingi skaičiai 2022 m.2,90Eur LT
2012-08-28 iconAtleidimo nuo mokesčių delspinigių pagrindai ir kreipimosi tvarka2,90Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu būdu) (žemės ūkio įmonėms)7,24Eur LT
2012-04-17 iconPinigų srautų ataskaita (sudaroma netiesioginiu būdu) (žemės ūkio įmonėms)7,24Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRašto formos pavyzdys (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 Duomenys apie elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoją2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą2,90Eur LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2014-01-01)11,58Eur LT
2014-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)11,58Eur LT
2012-04-17 icon2009 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės duomenys (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPilnos apimties užduoties klausimynas (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės kokybės kontrolės klausimynas (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties duomenys (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconRibotos apimties užduoties klausimynas (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės peržiūros ataskaita (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAuditoriaus atlikto audito peržiūros ataskaita (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – kredito įstaigos auditas (9 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – bendrovės, kurios vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, auditas (10 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – finansų įmonės (finansų maklerio įmonė, valdymo įmonė, investicinė bendrovė) auditas (11 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconUžduoties klausimynas – draudimo ar perdraudimo įmonės auditas (12 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSantrauka (13 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtliktų auditų sąrašas (14 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKonfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi pasižadėjimas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl asmens, siekiančio auditoriaus vardo, duomenų (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAuditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo sutartis (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNepriklausomumo deklaracija (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl auditoriaus duomenų pasikeitimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDėl audito įmonės duomenų pasikeitimo (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažyma apie auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimą2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtestuoto auditoriaus pažymėjimo pavyzdinė forma (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAudito įmonės pažymėjimo pavyzdinė forma (3 priedas)2,90Eur LT
2020-03-09 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2020 m. (iki 2020-06-30)30,00Eur LT
2012-04-17 iconAuditoriaus kontrolieriaus pasižadėjimas2,90Eur LT
2012-04-17 iconE 125 LT formos pažymų sąrašas (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTLK išduotų E 125 LT formos pažymų registracijos žurnalas (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTLK pateiktų apmokėti E 125 LT formos pažymų bendra sąskaitų suvestinė (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTLK pateiktų apmokėti E 125 LT formos pažymų už ASPĮ suteiktas paslaugas ES apdraustiesiems sąskaitų suvestinė (4 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDuomenys apie ES šalių apdraustiesiems E 106 formos pažymų pagrindu suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (5 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDuomenys apie ES šalių apdraustiesiems E 106 formos pažymų pagrindu išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos p...2,90Eur LT
2012-04-17 iconVLK išduotų E 125 LT formos pažymų registracijos žurnalas (7 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSuvestinis E 125 LT formos pažymų sąrašas (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconNaftos produktų ir bioproduktų rūšių kodų klasifikatorius (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconKuro talpyklų tipų kodų klasifikatorius (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo formos pavyzdys (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProfesinio mokymo sutartis (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconMokymo sutarties forma (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo sutarties forma (3 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPraktinio mokymo tarp darbdavio ir mokinio sutarties forma (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo dėl mokymo stipendijos dydžio pasirinkimo forma (5 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconĮdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (6 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį b...2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties forma (8 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį bei nu...2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas forma (10 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (11 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie darbo rotacijai įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį forma (12 priedas)...2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinės trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (13 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconTipinės dvišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma (14 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlik...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti forma (16 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos savarankiškam uzimtumui remti forma (17 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma (18 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPlanuojamos veiklos aprašymo forma (19 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconDarbo vietų steigimo sutarties forma (20 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSavarankiško užimtumo rėmimo sutartis (21 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma (22 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconVeiklos finansinės ataskaitos forma (23 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconProjekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties formaliems Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų i...2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos kokybės vertinimo forma (25 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaitos apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis forma (27 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPrašymo dėl kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo pagal bedarbių teritorinio judrumo priemonę forma (28 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma (29 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconŪkio subjekto aplinkos monitoringo programa (2 priedas)2,90Eur LT
2019-04-05 iconŪkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavi...2,90Eur LT
2019-04-05 iconŪkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaita (4 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconEtilo alkoholio įsigijimo sveikatinimo reikmėms be akcizų paraiška2,90Eur LT
2012-04-17 iconParaiškos išmokoms iš Garantinio fondo gauti forma2,90Eur LT
2012-04-17 Pinigų finansinės institucijos balanso sumažintos statistinės ataskaitos PFI-03 forma2,90Eur LT
2012-04-17 icon2010 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie asmens, teikiančio tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, statusą (teisinę formą) (1 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconPranešimas apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (2 priedas)2,90Eur LT
2019-05-13 iconMokestinės paskolos sutartis (FR0284) (negalioja nuo 2020-03-01)2,90Eur LT
2012-04-17 icon2011 m. darbo laiko kalendorius2,90Eur LT
2012-04-17 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2010 m. ir 2011 m.7,24Eur LT
2012-04-17 icon2012 m. darbo laiko kalendorius7,24Eur LT
2012-04-17 iconAutomobilio panaudos sutartis2,90Eur LT
2012-10-24 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2010-08-01 iki 2013-12-31)11,58Eur LT
2014-02-14 iconPrašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo7,24Eur LT
2021-02-18 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2021 m.30,00Eur LT
2012-08-28 iconPelno mokesčio tarifai 2011 ir 2012 m.7,24Eur LT
2012-08-28 iconAtleidimo nuo mokesčių delspinigių pagrindai ir kreipimosi tvarka2,90Eur LT
2012-09-20 iconKompensacinio atlyginimo už tuščias laikmenas ir įrenginius skaičiuoklė7,24Eur LT
2012-11-30 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų Lietuvoje apskaičiavimo skaičiuoklė5,79Eur LT
2012-10-24 iconAutorinių atlyginimų apmokestinimo skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-05-06 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907) 2,90Eur LT
2012-12-03 Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas (FR0611)2,90Eur LT
2013-01-08 iconNuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (išskyrus TŪB ir KŪB)_20127,24Eur LT
2013-01-09 icon2013 m. darbo laiko kalendorius7,24Eur LT
2013-05-06 iconGyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos2,90Eur LT
2013-01-09 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2012 m. ir 2013 m.2,90Eur LT
2013-01-09 icon2013 m. VSD ir PSD tarifų lentelė7,24Eur LT
2013-01-09 iconŽemės mokesčio 2013 m. tarifų lentelė7,24Eur LT
2013-01-30 iconTrišalis tarpusavio skolų užskaitymo aktas5,79Eur LT
2019-04-16 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (reklamos ir reprezentacijos sąnaudos)2,90Eur LT
2019-04-17 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (natūralios netekties nuostoliai)2,90Eur LT
2019-04-18 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (parama)2,90Eur LT
2019-04-17 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (mokesčiai)2,90Eur LT
2019-04-18 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (narių mokesčiai, įnašai ir įmokos)2,90Eur LT
2019-04-17 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos)2,90Eur LT
2019-04-18 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra GPM objektas)2,90Eur LT
2019-04-16 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos)2,90Eur LT
2013-02-25 iconPranešimas apie vykdomą investicinį projektą2,90Eur LT
2019-04-17 iconRibojamų dydžių leidžiami atskaitymai (komandiruočių sąnaudos)2,90Eur LT
2013-03-08 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų Lietuvoje apskaičiavimo skaičiuoklė (biudžetinei įstaigai)5,79Eur LT
2013-03-24 iconNerealizuotų tuščių pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-04-02 iconNerealizuotų (neperleistų) užpildytų pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2019-04-11 iconGPM tarifai (2018 m. ir 2019 m. palyginimas)7,24Eur LT
2019-06-11 iconA ir B klasės išmokų kodai (taikomi nuo 2019 m.)2,90Eur LT
2013-05-06 iconA ir B klasės pajamų schema2,90Eur LT
2013-05-06 iconGyventojų pajamų mokesčio deklaravimo suvestinė2,90Eur LT
2013-05-06 iconPajamų pagal GPMĮ pripažinimo lentelė2,90Eur LT
2013-05-06 iconIndividualios veiklos pagal pažymą apmokestinimo skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-06-12 iconNaudojimosi automobiliu pajamų natūra skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-06-27 iconPalūkanų apskaičiavimo skaičiuoklė7,24Eur LT
2013-06-27 iconPranešimas apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu2,90Eur LT
2013-07-22 iconPrašymas dėl asmens duomenų teikimo telefonu (1 priedas)2,90Eur LT
2013-07-22 iconPrašymas dėl kliento identifikavimo kodo anuliavimo (2 priedas)2,90Eur LT
2013-07-31 iconEksportuotų tuščių pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-07-31 iconEksportuotų užpildytų pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-10-08 iconLaikinojo darbo sutartis11,58Eur LT
2019-04-04 iconPrašymas įrašyti atliekų tvarkytoją į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus...2,90Eur LT
2013-10-31 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas (prekės tiekiamos taikant 0 proc. PVM tarifą)7,24Eur LT
2013-11-21 iconDarbo sutartis su bendrovės vadovu11,58Eur LT
2013-12-06 iconImportuotų (įvežtų) pripildytų pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-12-06 iconImportuotų (įvežtų) tuščių pakuočių apskaitos forma2,90Eur LT
2013-12-31 icon2014 m. darbo laiko kalendorius11,58Eur LT
2014-01-16 icon2014 m. VSD ir PSD tarifų lentelė11,58Eur LT
2014-01-16 iconNekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2013 m. ir 2014 m.2,90Eur LT
2014-01-16 iconŽemės mokesčio 2014 m. tarifų lentelė0,00Eur LT
2014-01-16 iconPrašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo pavyzdinė forma (teikiama VSDFV skyriui)2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti (2 priedas)2,90Eur LT
2012-04-17 iconSunaudotų gamyboje medžiagų nurašymo aktas2,90Eur LT
2012-04-17 iconPiniginių lėšų inventorizacijos aprašas2,90Eur LT
2012-04-17 iconAtostogų suteikimo lapelis2,90Eur LT
2014-02-28 iconPelno mokesčio tarifų lentelė 2014 m.11,58Eur LT
2014-05-11 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė (kai mokama 1 proc. pensijų įmoka)7,24Eur LT
2014-05-11 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė7,24Eur LT
2014-05-11 iconPrašymas skirti lėšas kaip avansu išmokamo pelno dalį7,24Eur LT
2014-07-21 iconEurų ir litų keitimo ir grąžos skaičiuoklė7,24Eur LT
2014-08-08 iconPranešimas apie įdarbintą vaiką7,24Eur LT
2014-08-08 iconPranešimas apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą7,24Eur LT
2014-09-15 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas (su išraiška eurais)7,24Eur LT
2015-01-06 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 50 darbuotojų)11,58Eur LT
2015-01-07 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų, kompensuojamų kredito su garantija gavėjams, gauti (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconPažyma apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti (3 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconPažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Eur)2,90Eur LT
2017-02-10 iconSkolų suderinimo aktas (Eur)10,00Eur LT
2015-01-07 iconTarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconTarpusavio įsiskolinimo užskaitos aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconTrišalis tarpusavio skolų užskaitymo aktas (Eur)5,79Eur LT
2015-01-07 iconAiškinamojo rašto pastabų lentelės (Eur)11,58Eur LT
2015-01-07 iconIlgalaikio turto biudžetinėse įstaigose apskaitos inventorinė kortelė (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconIlgalaikio turto likvidavimo aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconŽemės ūkio bendrovės ilgalaikio turto įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d. būklę aprašas (1 forma) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconDėl žemės ūkio bendrovės produktyviųjų gyvulių, paukščių, žvėrelių ir bičių šeimų įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d...2,90Eur LT
2015-01-07 iconĮmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconSkolų įmonei (debitorių) inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconSpecialiųjų apskaitos dokumentų ir kitų spaustuvėje numeruotų apskaitos dokumentų blankų inventorizacijos aprašas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconŽemės ūkio bendrovės trumpalaikio turto įvertinimo (perkainojimo) pagal gruodžio 31 d. būklę aprašas (2 forma) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-07 iconKasos išlaidų orderis, Eur (KIO)2,90Eur LT
2015-01-07 iconKasos pajamų orderis, Eur (KPO)7,24Eur LT
2015-01-07 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė (kai mokama 1 proc. pensijų įmoka) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų Lietuvoje apskaičiavimo skaičiuoklė (Eur)5,79Eur LT
2015-01-07 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų Lietuvoje apskaičiavimo skaičiuoklė (biudžetinei įstaigai) (Eur)5,79Eur LT
2015-01-07 iconKompensacinio atlyginimo už tuščias laikmenas ir įrenginius skaičiuoklė (Eur)7,24Eur LT
2015-01-07 iconNaudojimosi automobiliu pajamų natūra skaičiuoklė (Eur)7,24Eur LT
2016-01-04 iconPalūkanų apskaičiavimo skaičiuoklė 2016 m.7,24Eur LT
2015-01-08 iconDarbo vietų steigimo sutarties forma (20 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconMokėjimo prašymas gauti subsidiją darbo užmokesčiui (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiška valstybės pagalbai gauti (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiškos savarankiškam užimtumui remti forma (17 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiškos subsidijai darbo vietų (-os) steigimui gauti forma (16 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie gaunamas pajamas (4 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį b...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas forma (10 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimui įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį bei nu...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie darbo rotacijai įdarbinto (-ų) asmens (-ų) dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį forma (12 priedas) (...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažymos apie teritorinės darbo biržos nusiųstų darbo ieškančių asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlik...2,90Eur LT
2015-01-08 iconPlanuojamos veiklos aprašymo forma (19 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconSavarankiško užimtumo rėmimo sutartis (21 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma (22 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconVietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos paramai gauti forma (18 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconĮsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalas (Eur) (negalioja nuo 2012-01-22)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie žemės ūkio subjekto praėjusių metų pajamas (2 priedas) (Eur) (negalioja nuo 2016-07-23)2,90Eur LT
2015-01-08 iconDarbo sąnaudų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconDarbų kiekių žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconDetalusis resursų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconĮrenginių poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconMechanizmų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconMedžiagų poreikio žiniaraštis (4 priedas) (Eur)7,24Eur LT
2015-01-08 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-2) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPapildoma viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-4) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiška dėl dalyvavimo viešame konkurse (1 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPirkėjo grąžinamų prekių aktas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPirkėjo nupirktos prekės saugojimo susitarimas (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPretenzija dėl trūkstamų apmokėtų prekių vertės kompensavimo (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconProjekto konkurso procedūrų ataskaita (A-5) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconRankpinigių sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconSutartis dėl valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo–pardavimo (2 priedas) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconValstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertini...2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (A-1) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešojo pirkimo procedūrų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-3) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešųjų pirkimų ataskaita (A-6) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconViešųjų pirkimų ataskaita (komunaliniam sektoriui) (A-7) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconĮvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita (A-8) (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaita apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaita apie lėšų naudojimą daliai palūkanų kompensuoti iš SVV skatinimo fondo lėšų (naujai technikai ir įrengimams, vystant ...2,90Eur LT
2015-01-08 iconAtaskaitos apie įsteigtose darbo vietose dirbančius asmenis forma (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconNegyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiška dalyvauti žemės sklypo pardavimo aukcione (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconParaiškos išmokoms iš Garantinio fondo gauti forma (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPažyma apie galvijų supirkimą, skerdenų paruošimą, saugojimą bei lėšų poreikį paramai (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconTipinė vandens telkinio nuomos mėgėjiškai žūklei sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconTipinė vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis (Eur)2,90Eur LT
2015-01-08 iconPVM sąskaitos faktūros šablonas (Eur)7,24Eur LT
2015-01-09 iconPerskaičiavimo į eurus skaičiuoklė2,90Eur LT
2015-01-09 icon2015 m. darbo laiko kalendorius11,58Eur LT
2015-02-09 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis, mokėjimų žiniaraštis, atsiskaitymų lapeliai (nuo 2015-01-01) (iki 30 darbuotojų)8,69Eur LT
2015-04-21 iconDienpinigių ir komandiruočių išlaidų užsienyje apskaičiavimo skaičiuoklė5,79Eur LT
2015-05-11 iconInvoice template a4 (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconInvoice template a5 (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconVAT invoice template (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconVAT invoice template a5 (Eur)2,90Eur LT
2015-05-11 iconSąskaita faktūra, kasos pajamų orderis, prekių priėmimo - perdavimo aktas5,79Eur LT
2015-10-06 iconVidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė10,00Eur LT
2016-02-22 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [5 d.d.]10,00Eur LT
2016-01-08 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2016 m. [6 d.d.]10,00Eur LT
2016-01-19 icon2016 m. darbo laiko kalendorius10,00Eur LT
2016-01-08 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2016 m.10,00Eur LT
2016-01-07 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė 2016 m.10,00Eur LT
2016-01-04 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis 2016 m.10,00Eur LT
2017-07-11 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2017 m.15,00Eur LT
2017-02-20 iconKompensacinio atlyginimo už tuščias laikmenas ir įrenginius skaičiuoklė 2017 m.7,24Eur LT
2016-01-19 iconVidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2016 m.10,00Eur LT
2016-01-28 icon2016 m. VSD ir PSD tarifai2,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotasis Balansas_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Balansas_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Pelno (nuostolių) ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconNeribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita _20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconKonsoliduotoji Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma tiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2016-02-08 iconValstybės ir savivaldybės įmonių Pinigų srautų ataskaita (Pildoma netiesioginiu būdu)_20162,90Eur LT
2017-01-02 icon2017 m. darbo laiko kalendorius10,00Eur LT
2017-11-09 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis 2017 m.10,00Eur LT
2018-03-14 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2018 - 2020 m. [5 d.d.]30,00Eur LT
2018-01-04 iconDarbo laiko apskaitos žiniaraštis 2018 -2020 m. [6 d.d.]30,00Eur LT
2017-02-20 iconIndividualios veiklos pagal pažymą apmokestinimo skaičiuoklė nuo 2017 m.10,00Eur LT
2018-07-16 iconVidutinio darbo užmokesčio skaičiuoklė 2017-2018 m.10,00Eur LT
2018-07-16 iconDarbo užmokesčio skaičiuoklė 2018 m.30,00Eur LT
2018-03-05 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis 2018 m.30,00Eur LT
2018-07-16 iconDienpinigių skaičiuoklė 2018 (Lietuvoje ir užsienyje)10,00Eur LT
2018-07-16 iconIndividualios veiklos skaičiuoklė 2018 10,00Eur LT
2018-07-16 iconVerslo liudijimų skaičiuoklė 201810,00Eur LT
2018-07-16 iconPaskolų skaičiuoklė10,00Eur LT
2019-01-16 iconDarbo užmokesčio žiniaraštis 2019 m.30,00Eur LT
2019-01-11 iconAutorinių atlyginimų skaičiuoklė 2019 m.30,00Eur LT
2019-04-04 icon2019 m. darbo laiko kalendorius (detalus)2,90Eur LT
2019-03-04 icon2019 m. VSD ir PSD tarifai2,90Eur LT